Pressmeddelande -

Officersförbundet kommenterar utredningen om totalförsvarsplikten

Officersförbundet tvivlar på att det är möjligt att personalförsörja Försvarsmakten med en frivillig grundutbildning.
- För att säkerställa försvarets behov av officerare, reservofficerare och soldater är ett värnpliktssystem att föredra, säger Officersförbundets ordförande Lars Fresker i en kommentar till den delrapport i utredningen om totalförsvarsplikten som idag presenterades.

Lars Fresker är dock inte förvånad över utredningens ställningstagande, eftersom den enligt honom fått väldigt strama tyglar och inte getts möjlighet att utreda pliktsystemets fördelar och nackdelar.

- Direktivet till utredningen har varit att man ska utreda HUR en vilande pliktlagstiftning skall utformas och inte OM det ska vara en vilande pliktlagstiftning. Detta får givetvis konsekvenser för slutsatserna. Jag hade hellre sett en mer förutsättningslös utredning, säger Lars Fresker.

För ytterligare kommentarer:
Lars Fresker, förbundsordförande, Officersförbundet
070-628 25 81

Björn Lundell, informationsansvarig, Officersförbundet
070-552 92 19

 

 

Ämnen

  • Politik