Gå direkt till innehåll
AutoIndex 2023: Subaru har Sveriges nöjdaste bilägare

Pressmeddelande -

AutoIndex 2023: Subaru har Sveriges nöjdaste bilägare

I årets upplaga av AutoIndex, Sveriges största konsumentundersökning på bilområdet, tar Subaru ett rejält kliv upp från sjätte till första plats och kan stoltsera med landets nöjdaste bilägare.

Årsmodellerna som poängsätts av privata bilägare är 2019–2022 i fyra delmoment: Bilen, Försäljning, Verkstad och Lojalitet. Trots att Subaru inte tar någon förstaplats i delmomenten räcker fyra andraplaceringar till totalsegern.

– AutoIndex sticker ut eftersom den enbart riktar sig till bilister som äger sitt fordon privat. Många andra undersökningar inkluderar tjänstebilister som har en helt annan relation till sitt bilinnehav. Som privatbilist står en stor investering på spel, säger Klas Skarin som är ansvarig för AutoIndex-undersökningen på Vi Bilägare.

Subaru gör en stark upphämtning i delmomenten Verkstad (+2,9 procent) och Försäljning (+2,9 procent). Subaru ökar även i bilkategorin (+1,3 procent), där bilägarna får besvara delfrågor om kvalitet, köregenskaper och ekonomi. Bilkategorin är extra viktig eftersom den viktas dubbelt jämfört med övriga tre. Här tappar Toyota fyra placeringar medan Honda behåller sin femteplats från i fjol.

Subaruägarna ger dock låga betyg för bilens bränsleförbrukning, miljövänlighet och rostskydd.

Enligt Subarus generalagent har utbildningar för mekaniker och säljpersonal inneburit att kunskapen om produkterna ökat ute hos återförsäljarna. Kunskapslyftet syns även på delfrågor om yrkeskunnigheten hos kundmottagare och servicetekniker. Där har snittpoängen ökat.

Dåligt år för bilägarna

Bilägarna har inte gått opåverkade ur den turbulenta tid som råder med höga nybilspriser och dyrare service. I AutoIndex tappar 20 av 24 bilmärken poäng när bilägarna betygsätter bilägandet.

Mindre nöjda kunder är en tydlig trend i årets AutoIndex. Endast Subaru (+2,0 %), Suzuki (+0,5 %) och Mercedes (+0,2 %) ökar samtidigt som Citroëns resultat är oförändrat från i fjol. Av övriga bilmärken tappar Ford mest, följt av Opel, Dacia och Tesla.

Ford rasar fem placeringar, vilket är ett resultat av kraftigt försämrad kundnöjdhet i delmomentet Försäljning (-7,0 %). Enligt bilägarnas svar på delfrågor om försäljning råder ett missnöje kring kundbemötandet ute hos Fordhandlarna. Bilförsäljarna är sämre än övriga bilmärken när det gäller att hjälpa kunden i bilhallen och sämre på att hålla kontakt med kunden under och efter att bilen har levererats.

Även Tesla backar i kategorierna Försäljning (-4,8 %) och Lojalitet (-4,6 %). Beslutet om att sänka nybilspriserna var en käftsmäll mot befintliga kunder som investerat i en bil till fullt pris. En delfråga som sticker ut negativt är: ”Har ditt bilmärke levt upp till förväntningarna efter köpet?”

– En pressad ekonomi, långa leveranstider och högre priser skapar en ökad känslighet i både konsument- och återförsäljarledet. Vi kan även se tydliga effekter av de många omorganisationer som skett de senaste åren. Flera importörer har kapat i organisationerna och flyttat ut stora delar av dialogen med konsumenten i digitala kanaler, säger Niklas Carle, chefredaktör på Vi Bilägare.

Märkena som gasat – och bromsat

Bilmärke Förändring

Ford

-4,1 %

Opel

-3,7 %

Dacia

-3,2 %

Tesla

-3,0 %

Seat

-2,9 %

Peugeot

-2,7 %

Volvo

-2,1 %

Kia

-1,9 %

Mazda

-1,8 %

Nissan

-1,4 %

Skoda

-1,4 %

MEDEL

-1,3 %

Mitsubishi

-1,1 %

Toyota

-1,0 %

Renault

-1,0 %

Fiat

-0,9 %

Hyundai

-0,7 %

VW

-0,7 %

Audi

-0,6 %

BMW

-0,4 %

Honda

-0,4 %

Citroën

0,0 %

Mercedes

+0,2 %

Suzuki

+0,5 %

Subaru

+2,0 %

Så funkar AutoIndex

  • 17 500 svenska bilägare har lämnat kompletta svar i AutoIndex 2023. Det slumpmässiga urvalet visar ett tvärsnitt av landets bilburna befolkning. Flest bilägare återfinns i åldersspannet 50–65 år.
  • Undersökningen har genomförts för 23:e gången i ordningen. Vi har enbart vänt oss till privata bilägare som valt bil efter egna premisser och kan bedöma hur ekonomin påverkar bilinnehavet.
  • Den svenska undersökningen består av 24 märken, utvalda efter storlek på rullande marknadsandel från årsmodell 2019 till 2022. För övriga märken finns inte tillräckligt god statistisk säkerhet.
  • AutoIndex är ett skandinaviskt samarbete mellan Vi Bilägare, danska tidningen Motor, norska bilmagasin samt konsult- och researchföretaget Loyalty Group med säte i Köpenhamn. Motsvarande frågor har ställts till danska och norska bilägare och det skandinaviska underlaget kommer att resultera i en kvalitetsbedömning av bilarna på modellbasis. Nationellt sker presentationen märkesvis och då ges möjlighet att bedöma hur verkstäder och återförsäljare sköter sig på respektive marknad.
  • Sedan 2022 bygger hela svarsunderlaget på bilägare med privata bilar som är upp till fyra år gamla. Genom att utesluta äldre bilmodeller blir det enklare att addera nytillkomna bilmärken som snabbt växer sig stora i Sverige. Generellt vänder sig ägare till max fyraåriga bilar i första hand till märkesverkstäder. Ägarna till nyare bilar har också mer färska relationer till märkeshandlarna, oavsett om de köpt bilarna som nya eller begagnade.
  • I bedömningsfrågorna har bilägarna satt betyg i skalan 1–7. De samlade resultaten har bearbetats statistiskt enligt en så kallad regressionsanalys och viktats efter frågornas betydelsegrad. Resultaten presenteras som indextal i en skala som teoretiskt går från 1 till 1 000 poäng och där 500 är ett mått på medelnöjdnivå.
  • Vägningen av kärnområdenas betydelse för totalresultatet av AutoIndex 2022 ser ut så här: Bilen (kvalitet, egenskaper, ekonomi) 40 procent, verkstaden 20 procent, säljprocessen 20 procent och lojaliteten och referenser till det egna märket 20 procent.
  • I presentationen av ämnesområden och i separata frågor rangordnar vi respektive märke efter de indextal som uppnåtts. Det betyder att de märken som hamnar i botten inte behöver ha missnöjda kunder. Ofta ligger resultaten över medelnöjdnivå; alltså nöjd, nöjdare, nöjdast.
  • Bland de 70-talet bedömningsfrågor som har ställts är det bara ett fåtal som hamnar närmare medelnöjdnivå och då rör det sig oftast om frågor som är ekonomiskt betingade: driftskostnader, andrahandsvärden, reservdelspriser med mera.
  • Medelvärdet för det samlade resultatet av AutoIndex 2023 sjönk till 839 poäng, att jämföra med 850 poäng 2022. Subaru ökade mest (+2,0%) och Ford tappade mest (-4,1%).

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


OK-Förlaget ger ut Sveriges största biltidning, Vi Bilägare, med hundratusentals läsare, lyssnare och tittare varje dag samt oberoende tester som läsarna kan lita på. Som enda biltidning i Sverige utför vi egna tester av ljus och rost på nya bilar och vi har även ett unikt långtest för att granska nya bilar över tid. OK-Förlaget publicerar även Husbil och Husvagn, Klassiker som skriver om 1900-talets roligaste bilar och Moped. I vårt mediehus finns dessutom populära poddar och en uppskattad satsning på ett digitalt Premium-medlemskap.

Kontakter

Klas Skarin

Klas Skarin

Ansvarig AutoIndex 08-736 12 15
Niklas Carle

Niklas Carle

Chefredaktör, Vi Bilägare 070-855 56 63

Välkommen till OK-Förlaget!

Vi ger ut Sveriges största biltidning Vi Bilägare samt Husbil & Husvagn, Klassiker och Moped. Vi når varje dag hundratusentals bilköpare och bilintresserade läsare, lyssnare och tittare.

OK-Förlaget
Ynglingagatan 12
113 47 Stockholm
Sverige