Gå direkt till innehåll
Bilägare lagbrytare — tvättar bilen hemma

Pressmeddelande -

Bilägare lagbrytare — tvättar bilen hemma

Över hälften av alla bilburna svenskar känner inte till ifall det finns ett förbud mot att tvätta bilen på garageuppfarten i den egna kommunen. Men även med vetskap om förbudet är nära hälften ovilliga att ändra sina tvättvanor. De kan trots förbud tänka sig fortsätta att tvätta bilen hemma. Det framgår av OKQ8:s nya undersökning.

Allt fler kommuner inför förbud mot att tvätta bilen hemma. Förbudet baseras på miljöbalkens hänsynsregler som reglerar att vi inte får släppa ut förorenat vatten som kan medföra risk för miljön.

Idag släpper vi ut ca 2 000 ton olja och 5,5 ton tungmetaller rakt ner i marken och vårt dagvatten i samband med att vi tvättar bilen hemma. Att tvätta bilen på gatan är alltså inte acceptabelt enligt miljöbalkens regler. I Jönköpings kommun innebär förbudet att man nu får böta upp till 10 000 kronor om man tvättar bilen hemma på gatan.

Över hälften av våra bilägare känner inte till om det finns något förbud i den egna kommunen (54%). Och skulle ett förbud förekomma skulle så många som en fjärdedel definitivt bli lagbrytare medan en femtedel kanske skulle fortsätta välja att tvätta bilen på annat sätt (45%).

Tvätt på garageuppfart
Var tredje bilägare tvättar bilen hemma på gatan eller uppfarten (31%). Detta skiljer sig dock beroende på var man bor i landet. På landsbygden tvättar nästan hälften av alla bilägare sin bil hemma (45%).

-  Det är fortfarande många som väljer att tvätta bilen hemma trots kunskaper om miljöeffekterna. I dag finns det flera bra alternativ för att minska miljöbelastningen. Bara i vårt utbud har vi allt i från tvätta-själv-hallar till automattvätt. I våra anläggningar finns oljeavskiljare och reningsverk och vi använder svanenmärkta kemikalier. Så egentligen finns det inte några ursäkter, en bilägare kan göra ett hållbart val som både skonar miljön och bilen, säger Daniel Slorafoss som är chef för hälsa, miljö och säkerhet på OKQ8.

Tvätt i tvätthallBland de bilägare som väljer att tvätta bilen på en anläggning, tvättar var tredje sin bil själv i en tvätthall eller en obemannad tvättanläggning. 2 av 5 tvättar sin bil i en automattvätt/biltvätt på en bensinstation.

Den kvantitativa online-undersökningen genomfördes med 1 119 respondenter med körkort och tillgång till bil i åldern 18 till 65 år av undersökningsföretaget Nepa under mars månad på uppdrag av OKQ8.  

För mer information vänligen kontakta:
Daniel Slorafoss, Head of SSHE, OKQ8
Mobil: 070 - 268 00 16
E-mail: daniel.slorafoss@okq8.se

Carolina Rössner, Head of Communication OKQ8
Mobil: 070-268 00 95
E-mail: press@okq8.se


Ämnen

Kategorier


OKQ8 - för hela livet med bilen
Företaget är med sina ca 1100 servicestationer i Sverige och Danmark en av Skandinaviens största aktörer inom såväl traditionella som förnybara drivmedel. OKQ8 bedriver detaljhandel och erbjuder ett komplett produkt- och serviceutbud för bilister liksom närbutikskoncept med dagligvaror, kioskprodukter och snabbmat.  I företagets utbud finns även produkter och tjänster såsom eldningsolja, smörjmedel och bränsle - för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Dessutom erbjuds villavärme, el och försäkringar till privatpersoner.

Den svenska verksamheten omfattar 790 stationer under varumärket OKQ8. De ca 365 bemannade stationerna tillhandahåller biltillbehör, reservdelar och däckservice och många stationer har även verkstäder, tvätta-själv hallar, biltvätt samt biluthyrning.

OKQ8 har en historia av att vara först med mer miljö- och klimatanpassade drivmedel, såsom Etanol och RME. OKQ8 fortsätter att vara drivande i utvecklingen, genom t ex utbyggnaden av biogasnätet, utökning av andelen förnybart i dieseln (Diesel Bio+) och möjliggöra el som drivmedel. Under 2011 och 2012 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se och www.q8.dk.

Presskontakt

Karin Hellgren

Karin Hellgren

Presskontakt Head of Communication 0730-684004

OKQ8 Scandinavia

OKQ8 Scandinavia har verksamhet i Sverige och Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad, kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5 000 medarbetare. Vi arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer hållbara drivmedel och produkter, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. OKQ8 Scandinavia har cirka 1 000 servicestationer, en egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden. Läs gärna mer på okq8.se.