Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya stränga krav på OKQ8s etanol i höst

• Koldioxidutsläppen ska minska med minst 77 procent
• Nolltolerans mot regnskogsavverkning
• Tuffa krav på goda arbetsförhållanden

Från i höst kommer OKQ8 bara att sälja etanol E85 som uppfyller nya stränga krav. Ett nytt avtal mellan etanolleverantören Sekab och de brasilianska odlarna garanterar bland annat att odlingen sker på ett hållbart sätt och att arbetsförhållandena är drägliga. Dessutom ställs krav på att etanolen ska minska utsläppen av koldioxid med minst 77 procent jämfört med bensin.

- Etanol som är producerad på ett ansvarsfullt sätt är ett bra drivmedel. Nu kan vi också på punkt efter punkt garantera våra kunder att OKQ8s etanol uppfyller alla kraven, säger Camilla Slunge Dowling, miljöchef på OKQ8.

Målet är att säkerställa att etanol E85 produceras på ett hållbart sätt så att förtroendet för etanol som drivmedel stärks.

- Vi kan inte sitta med armarna i kors och vänta på internationella lösningar. Det är förstås glädjande att Sverige blir föregångare samtidigt som vi givetvis hoppas på att det här kan skynda på arbetet med de kontroll- och certifieringssystem som håller på att tas fram i EU. Ett europeiskt eller ännu hellre ett globalt certifieringssystem är nödvändigt på sikt, säger OKQ8s miljöchef Camilla Slunge Dowling.

I det nya regelverket finns krav för minskning av koldioxidutsläpp, nolltolerans mot regnskogsavverkning, barnarbete och krav avseende sockerrörsarbetarnas arbetsförhållanden.

- Som miljöledande företag inom drivmedelsbranschen är det viktigt att vi är med och påverkar. Därför känns det oerhört tillfredsställande att det nu finns tydliga krav på område efter område, säger Camilla Slunge Dowling.

Avtalet innehåller också regler som ska minska den lokala miljöpåverkan från sockerrörsodlingarna.

- Det är viktigt att vi inte köper ett rent miljösamvete i Sverige genom att bidra till miljöförstöring i andra länder, säger Camilla Slunge Dowling.

All etanol E85 som säljs idag hos OKQ8 kommer från brasilianska sockerrör.

- Det är bra etanol, eftersom sockerrör har ett högt energiinnehåll som ger en påtaglig minskning av växthusgaser, säger Camilla Slunge Dowling.

Här är en sammanfattning av kraven

1. Begränsning av utsläpp
• Utsläppen av koldioxid ska vara minst 77 procent lägre från den etanol OKQ8 säljer än utsläppen från bensin

2. Mekanisering av jordbruket
• Alla odlare måste ta fram en plan för mekanisering av jordbruket. Produktionen ska vara mekaniserad till minst 30 procent i dag och målsättningen är att den ska vara helt mekaniserad senast 2014. Med snabbare mekanisering riskerar Brasilien att drabbas av massarbetslöshet.

3.Nolltolerans mot regnskogsavverkning
• Ingen regnskog får avverkas för att ge plats åt sockerrörsodlingar och annan skog som avverkas måste ersättas med nyplantering

4.Nolltolerans mot barnarbete
• Personer under 16 år får inte användas som arbetskraft och lärlingar måste vara minst 14 år

5. Arbetares rättigheter
• Tvångsarbete får inte förekomma
• Alla anställda måste ha ett formellt anställningsavtal
• Alla anställda måste ha rätt att organisera sig fackligt
• Alla företag måste erbjuda säkra och hälsosamma arbetsförhållanden i enlighet med brasiliansk lag
• Alla arbetare ska ha rätt till minst den lagstadgade minimilönen i landet

6. "Jordbruks-Miljö Protokoll"
• Alla leverantörer och odlare förbinder sig att underteckna Unicas "Jordbruks-Miljö Protokoll". Unica är branschorganisation för Brasiliens sockerrörsindustri och deras protokoll innehåller regler och gränsvärden för minskad miljöpåverkan, som uppdateras och skärps årligen.

Oberoende revisionsföretag kommer att följa upp kriterierna på plats minst två gånger per år.

För mer information kontakta:
Camilla Slunge Dowling, miljöchef OKQ8 tel. 070-268 0 57

Ämnen

Kategorier


OKQ8 tror på en hållbar bilism

OKQ8 är Sveriges största bensinbolag med över 800 stationer och ett komplett produkt- och serviceutbud. Företaget har som ambition att vara bäst inom alternativa drivmedel såsom etanol och RME och bygger nu ut biogasnätet.

Butiksortimentet omfattar hyrbilar, reservdelar och hemartiklar. På många stationer finns en gör det själv-hall, bilverkstad och biltvätt samt ett brett sortiment av däck och aluminiumfälgar.

Kontakter

Agnes Palinski

Presskontakt Head of Communication

OKQ8 Scandinavia

OKQ8 Scandinavia har verksamhet i Sverige och Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad, kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5 000 medarbetare. Vi arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer hållbara drivmedel och produkter, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. OKQ8 Scandinavia har cirka 1 000 servicestationer, en egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden. Läs gärna mer på okq8.se.