Gå direkt till innehåll
OKQ8 expanderar fordonsgasnätet i Stockholm - Nytt tankställe i Fittja är ett steg mot hållbar bilism

Pressmeddelande -

OKQ8 expanderar fordonsgasnätet i Stockholm - Nytt tankställe i Fittja är ett steg mot hållbar bilism

I dag, fredagen den 12 april, invigde infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd ett nytt tankställe för fordonsgas på OKQ8:s station på Tegeluddsvägen i Fittja. Det är den sjunde stationen som tillhandahåller fordonsgas i regi av OKQ8 i Stockholmsregionen. Satsningen syftar till att minska koldioxidutsläppen och är ytterligare ett steg för OKQ8 att erbjuda kunderna hållbara val.

Trafiken på vägarna står för en tredjedel av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp. Det är därför avgörande att förse marknaden med alternativa drivmedel som kan reducera koldioxidutsläppet. OKQ8 arbetar tillsammans med E.ON för att skapa förutsättningar för en mer hållbar bilism. Detta görs bland annat genom att bygga Sveriges största fordonsgasnät.

-  Genom att bygga ytterligare ett tankställe för fordonsgas i Stockholmsregionen, tar vi ett kliv till mot ett mer hållbart samhälle. Vi kan inte fortsätta att låta transportsektorn vara den största miljöboven, säger Tina Helin, vd E.ON Gas.

E.ON står för över 25 procent av de volymer fordonsgas som säljs i Stockholmsregionen och tillsammans med OKQ8 arbetar företaget aktivt för att öka antalet distributionsställen.

Ytterligare fem tankställen för fordonsgas planeras öppna under 2013
OKQ8 har i dag sammanlagt sju tankställen för fordonsgas inom sitt stationsnät i Stockholmsregionen och hela 46 stycken tankställen i runt om i landet för alla OKQ8-korts innehavare. Tillsammans med E.ON planeras ytterligare fem tankställen för fordonsgas under 2013, varav två i Stockholmsregionen och tre i Göteborgsregionen.

-  Tillsammans med E.ON möjliggör vi minskade transportrelaterade utsläpp. Målsättningen är att bygga Sveriges största infrastruktur för tankställen av fordonsgas och erbjuda gasbilisterna bästa möjliga service via vårt etablerade stationsnätverk, säger Erik Granström, Chef för Fordonsgas och Allianser OKQ8.

Fordonsgasen som OKQ8 tillhandahåller innehåller alltid minst 50 procent biogas, vilket reducerar utsläppen av koldioxid med 60 procent jämfört med en bensinbil. Med 100 procent biogas i tanken reduceras utsläppen av koldioxid till i stort sett noll.

För mer information vänligen kontakta:
Erik Granström, Chef för Fordonsgas och Allianser OKQ8
Mobil 070 799 01 16

Carolina Rössner,Kommunikationschef OKQ8

Mobil 070 268 00 95

Ämnen

Kategorier


OKQ8 - för hela livet med bilen
Företaget är med sina ca 1100 servicestationer i Sverige och Danmark en av Skandinaviens största aktörer inom såväl traditionella som förnybara drivmedel. OKQ8 bedriver detaljhandel och erbjuder ett komplett produkt- och serviceutbud för bilister liksom närbutikskoncept med dagligvaror, kioskprodukter och snabbmat.  I företagets utbud finns även produkter och tjänster såsom eldningsolja, smörjmedel och bränsle - för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Dessutom erbjuds villavärme, el och försäkringar till privatpersoner.

Den svenska verksamheten omfattar 790 stationer under varumärket OKQ8. De ca 365 bemannade stationerna tillhandahåller biltillbehör, reservdelar och däckservice och många stationer har även verkstäder, tvätta-själv hallar, biltvätt samt biluthyrning.

OKQ8 har en historia av att vara först med mer miljö- och klimatanpassade drivmedel, såsom Etanol och RME. OKQ8 fortsätter att vara drivande i utvecklingen, genom t ex utbyggnaden av biogasnätet, utökning av andelen förnybart i dieseln (Diesel Bio+) och möjliggöra el som drivmedel. Under 2011 och 2012 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se och www.q8.dk.

Presskontakt

Karin Hellgren

Karin Hellgren

Presskontakt Head of Communication 0730-684004

OKQ8 Scandinavia

OKQ8 Scandinavia har verksamhet i Sverige och Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad, kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5 000 medarbetare. Vi arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer hållbara drivmedel och produkter, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. OKQ8 Scandinavia har cirka 1 000 servicestationer, en egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden. Läs gärna mer på okq8.se.