Gå direkt till innehåll
OKQ8 fokuserar på hållbar bilism – satsar på helhetslösning för elbilsladdning

Pressmeddelande -

OKQ8 fokuserar på hållbar bilism – satsar på helhetslösning för elbilsladdning

OKQ8 breddar drivmedelserbjudandet och går bortom stationen för att leverera hållbara lösningar för mobilitet. OKQ8 har arbetat fram ett helhetskoncept inom elbilsladdning som innefattar laddutrustning, laddboxar, installation och drift samt laddning utanför hemmet, så kallad publik laddning.

Antalet elbilar blir fler och behovet av trygg och säker laddning i hemmet och på arbetsplatsen ökar snabbt. OKQ8 kommer därför erbjuda ett komplett koncept för att möta behovet, för både privatpersoner och företag.

- Elbilar kommer att vara en mycket viktig del i framtidens hållbara mobilitet. OKQ8 har en lång historia av att leverera hållbara alternativ för transporter och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya lösningar. Utöver biogas och HVO100 utvecklar vi naturligtvis alternativ för elbilsladdning. Det ska vara enkelt att köra elbil och ladda sin bil hemma, på jobbet eller på en drivmedelsstation. Vårt nya koncept erbjuder en helhetslösning för våra kunder och gör det enkelt att ha en elbil, säger Erik S. Moglia, Fuel Manager på OKQ8.

OKQ8:s helhetslösning innebär att företag med blandade fordonsflottor får möjlighet att täcka behovet av både laddning och tankning av hållbara flytande drivmedel och dessutom kan följa upp inköpen. Företagskunderna kommer enkelt och smidigt kunna använda OKQ8:s kort för laddning och på så vis samla alla köp, inklusive fossila drivmedel och el, på en och samma faktura. Även tjänster som möjligheten att öppna upp sin egna laddare i hemmet för laddning och försäljning till OKQ8:s kortkunder kommer att finnas.

Laddning på station och andra publika platser är ett komplement till laddningen som sker i hemmet eller på arbetsplatsen. Inom ramen för den nya satsningen ingår utbyggnad av laddare på OKQ8:s befintliga stationsnät runt om i Sverige. Idag erbjuds snabbladdning på ett 40-tal stationer, något som ökar i snabb takt med nyetableringar av både 50 kW och 150 kW:s laddare, och ytterligare tio stationer erbjuder 22 kW:s laddare. Målet är att alla OKQ8-stationer ska erbjuda laddning.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Karin Hellgren, Head of Communication, OKQ8 Scandinavia
Tel: 073-068 40 04, e-post: karin.hellgren@okq8.se


OKQ8 Scandinavia – Hållbar möjliggörare för människor i rörelse
OKQ8 Scandinavia har verksamhet i Sverige och Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad, kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5 000 medarbetare. Vi arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimat- och miljövänliga drivmedel och produkter, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. Med cirka 1 000 servicestationer, vår egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden vill vi vara en hållbar möjliggörare för människor i rörelse – nu och i framtiden. Läs gärna mer på okq8.se.

Ämnen


OKQ8 Scandinavia – Hållbar möjliggörare för människor i rörelse
OKQ8 Scandinavia har verksamhet i Sverige och Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad, kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5 000 medarbetare. Vi arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimat- och miljövänliga drivmedel och produkter, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. Med cirka 1 000 servicestationer, vår egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden vill vi vara en hållbar möjliggörare för människor i rörelse – nu och i framtiden. Läs gärna mer på okq8.se.

Presskontakt

Karin Hellgren

Karin Hellgren

Presskontakt Head of Communication 0730-684004

OKQ8 Scandinavia

OKQ8 Scandinavia har verksamhet i Sverige och Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad, kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5 000 medarbetare. Vi arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer hållbara drivmedel och produkter, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. OKQ8 Scandinavia har cirka 1 000 servicestationer, en egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden. Läs gärna mer på okq8.se.