Gå direkt till innehåll
OKQ8 ny medlem i världens största CSR-projekt UN Global Compact

Pressmeddelande -

OKQ8 ny medlem i världens största CSR-projekt UN Global Compact

Att värna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och motverka all form av korruption har länge varit självklart för OKQ8. Nu tar företaget ännu ett steg och blir medlem i Kofi Annans initiativ UN Global Compact, världens största initiativ som syftar till att företag tar ett globalt samhällsansvar.

UN Global Compact bildades 1999 på uppmaning av den dåvarande generalsekreteraren, Kofi Annan vid ”World Economic Forum” i Davos, Schweiz. Initiativet går ut på att näringslivet måste ta ett globalt ansvar genom att stödja de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Stolt medlem i väldens största CSR-initiativ Över 8 000 aktörer i 135 länder är i dag anslutna till UN Global Compact. OKQ8 blir det 177:e företaget i Sverige att stödja principerna och delta i initiativet.

-  De tio principerna stämmer väl överens med OKQ8:s egna värderingar och i praktiken har vi följt dem sedan länge, bland annat i vår Code of Conduct och i våra leverantörskontakter. Att låta ansvarstagande företag bli en del av lösningen är något vi tror på. Därför känns det otroligt bra att aktivt visa vårt stöd för UN Global Compact, säger Malin Eklund, Kommunikations- och CSR-chef.

I praktiken innebär engagemanget att OKQ8 som antagen medlem skriver under att man stöder de tio principerna. OKQ8 ska årligen lämna in en rapport som beskriver hur man arbetar och bidrar till att principerna ska få genomslagskraft. Denna så kallade ”Communication of Progress” är offentlig och understryker att medverkan är mer än en vacker gest.

UN Global Compacts tio principer baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

De tio principerna som OKQ8 undertecknat är:

Mänskliga rättigheter:
1 Stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som företaget kan påverka
2 Försäkra sig om att företaget inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor
3 Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar
4 Avskaffande av alla former av tvångsarbete
5 Faktiskt avskaffande av barnarbete
6 Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö
7 Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
8 Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande
9 Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption
10
 Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

För mer information vänligen kontakta:
Malin Eklund, Kommunikations- & CSR-chef
Mobil: 070-268 00 95
E-post: press@okq8.se


Ämnen

Taggar


OKQ8 - för hela livet med bilen
Med sina närmare 1000  servicestationer i Sverige och Danmark är OKQ8 en av Skandinaviens största aktörer inom såväl traditionella som förnybara drivmedel. OKQ8 bedriver detaljhandel och erbjuder ett komplett produkt- och tjänsteutbud för både bilen och bilisten  samt närbutikskoncept med dagligvaror, kioskprodukter och snabbmat. I företagets utbud finns även produkter såsom eldningsolja, smörjmedel och bränsle - för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Dessutom erbjuds tjänster som villavärme, el och försäkringar till privatpersoner.

Den svenska verksamheten omfattar ca 700  stationer samt ytterligare drygt 70 anläggningar för tung trafik. De ca 350  bemannade servicestationerna tillhandahåller biltillbehör, reservdelar och däckservice. Många stationer har även verkstäder, tvätta-själv hallar, biltvätt samt biluthyrning.

OKQ8 har ett starkt miljöengagemang och en historia av att vara först med mer miljö- och klimatanpassade drivmedel, såsom Etanol och RME. OKQ8 fortsätter att vara drivande i den hållbara utvecklingen, genom t ex utbyggnad av biogasnät utökning av andelen förnybart i dieseln (Diesel Bio+) och tillhandahållande av el som drivmedel. Under 2011, 2012 och 2013 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se och www.q8.dk.

Presskontakt

Karin Hellgren

Karin Hellgren

Presskontakt Head of Communication 0730-684004