Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

OKQ8 ska vara klimatneutrala 2030

I samband med lanseringen av OKQ8:s hållbarhetsrapport presenteras ett ambitiöst mål för miljöpåverkan av egen drift: år 2030 ska CO2-utsläppen vara 0,0. Även inom förnybara drivmedel går OKQ8 framåt, 2018 utgjorde andelen förnybara drivmedel i OKQ8:s produkter 19 % på energibas på den svenska marknaden, att jämföra med 14,7 % 2017.

- Vi kan verkligen göra en positiv skillnad genom att eliminera koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet. Detta kräver stort fokus och vi har satt ribban högt med vår nollvision. Vi är fullt medvetna om att vi verkar i en bransch som av sin natur bidrar till att påverka klimatet. Därför är naturligtvis även omställningen från fossila drivmedel till drivmedel från förnybara energikällor en viktig del, säger Andréa Haag, Hållbarhetsdirektör på OKQ8.

OKQ8 är redan på god väg att minska sin miljöpåverkan. Energianvändningen har minskat med 15 % och CO2-utsläppen med 13 % sedan 2017/18. Samarbetet med Too Good To Go i Danmark har hittills minskat matsvinnet med 40 849 måltider, motsvarande 98 ton sparad CO2. Totalt två nya hållbara stationer i Sverige och Danmark har öppnat under 2018/2019 och Sveriges ledande solcellsaktör Kraftpojkarna har förvärvats. Allt är resultat av målinriktade insatser som ligger till grund för det ambitiösa målet att bli klimatneutral år 2030. Även inom förnybara drivmedel strävar OKQ8 efter att fortsätta öka andelen.

- Vi strävar ständigt efter att öka andelen förnybara drivmedel i våra befintliga produkter och erbjuda helt förnybara alternativ som el och biogas. Ju mer hållbara drivmedel som efterfrågas och används av våra kunder, desto mer sänks CO2-utsläppen och samhällets miljöpåverkan från drivmedel minskar, säger Andréa Haag.

Ett långsiktigt mål

Ett antal åtgärder ska till för att uppfylla målet. Inklusive energianvändning från förnybara energikällor på alla stationer, lager och kontor, leverantörsförpliktelser som säkerställer hållbara transporter av företagets produkter, klimatkompensation i samband med affärsresor med flyg, övergång från användning av plast till hållbara alternativ och ett fortsatt fokus på att minska matsvinnet.
Målet att vara klimatneutral gäller för hela bolaget, som i Sverige respektive Danmark omfattar OK-Q8 AB och Q8 Danmark A/S.

Läs hela Hållbarhetsrapporten här


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Head of Communication, OKQ8 Scandinavia, 073-068 40 04,

karin.hellgren@okq8.se

Ämnen

Kategorier


OKQ8 Scandinavia – Hållbar möjliggörare för människor i rörelse
På våra stationer finns produkter och tjänster som underlättar för människor i rörelse. Förutom drivmedel tillhandahåller vi marknadens bästa service, tillgänglighet samt ett generöst sortiment av bilprodukter, dagligvaror, vällagad fräsch mat och ekologiskt kaffe.

OKQ8 Scandinavia består av OK-Q8 AB i Sverige och Q8 A/S i Danmark och är en av Skandinaviens största drivmedelsbolag med ca 1000 stationer anpassade för såväl personbil som tung trafik. Den svenska verksamheten omfattar ca 750 stationer över hela landet för såväl personbil som tung trafik. Många av våra 350 bemannade drivmedelsstationer har biltvätt, tvätta-själv hallar, biluthyrning och bilverkstäder. Vi har också produkter för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart, verkstäder och cykel. Vi erbjuder också ett av marknadens bästa kort, OKQ8 VISA.

OKQ8 Scandinavia arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimatanpassade och miljövänliga drivmedel och produkter. Vår svenska verksamhet har utsetts till Sveriges mest hållbara drivmedelsbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands sex gånger. Som medlem i samhällsinitiativet UN Global Compact stöder OKQ8 Scandinavia aktivt FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Läs mer på okq8.se.

Presskontakt

Karin Hellgren

Karin Hellgren

Presskontakt Head of Communication 0730-684004

OKQ8 Scandinavia

OKQ8 Scandinavia har verksamhet i Sverige och Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad, kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5 000 medarbetare. Vi arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer hållbara drivmedel och produkter, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. OKQ8 Scandinavia har cirka 1 000 servicestationer, en egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden. Läs gärna mer på okq8.se.