Gå direkt till innehåll
OKQ8 testar 100 % syntetisk diesel tillsammans med samarbetspartners Initiativet kan reducera CO2-utsläpp med upp till 90 %.

Pressmeddelande -

OKQ8 testar 100 % syntetisk diesel tillsammans med samarbetspartners Initiativet kan reducera CO2-utsläpp med upp till 90 %.

Nu genomför OKQ8, Renova, DHL Freight och Volvo Lastvagnar ett omfattande test hur OKQ8:s Diesel BioMax påverkar lastbilars prestanda och komponenter. Pilotprojektet har förutsättningar att revolutionera utsläppsnivåerna för dagens fordonstransporter. OKQ8:s 100 % syntetiska diesel kan reducera dagens CO2-utsläpp med upp till 90 %.

Med testets utfall som underlag tas beslut om Diesel BioMax blir en standardprodukt i OKQ8:s utbud av förnybara bränslealternativ.

Huvudtestet utförs på sex av Volvo Lastvagnars dieselbilar av fyra olika typer. Lastbilarna körs av transportföretaget DHL Freight samt Renova, som transporterar, sorterar och behandlar avfall och återvinningsmaterial. Utöver dessa sex bilar testar Renova det nya bränslet i ytterligare 25 fordon med metan-dieselmotorer. Dessa används för sophämtning och slamsugning i Kungsbacka och Göteborg.

-  På DHL Freight ska vi reducera vårt koldioxidutsläpp med 30 % fram till år 2020. Att värna om miljön och i synnerhet vårt klimat är viktigt för oss. Vi vill vara med och driva utvecklingen framåt genom att testa nya tekniker och drivmedel, ett område där vi ska och verkligen kan bidra på ett betydande sätt, säger Ulf Hammarberg på DHL Freight. 

-  Renova är pådrivande i utvecklingen genom att ställa tuffa krav på miljövänligare fordon och drivmedel. Att vara testpilot för nya lösningar är en viktig del av vårt eget utvecklingsarbete. Vår målsättning är att nå en fossilfri flotta redan år 2015 och med den utvecklingstakt vi nu ser kommer vi att klara detta, säger Viktoria Edvardsson, miljö- och kvalitetschef på Renova.

Ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart bränsle
Den syntetiska dieseln, Diesel BioMax, är HVO - en diesel baserad på hydrerade vegetabiliska oljor - det vill säga en diesel som enbart framställs av förnybara råvaror såsom vegetabiliska och animaliska fetter. Dessutom är bränslet både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart, via ursprung och spårbarhet samt att det kan distribueras via befintliga dieseldepåer. Vid tidigare tester har syntetisk diesel även uppvisat tekniska fördelar som drivmedel, vilket innebär att dieseln har potential att användas som ett förnybart alternativ till befintlig fordonsflotta. Beroende på andelen animaliska eller vegetabiliska fetter reducerar Diesel BioMax CO2-utsläppen med 50 till 90 %.

-  OKQ8 verkar för en mer hållbar bilism och transportsektor. Faller testet av Diesel BioMax väl ut har det potential att bli ett av framtidens konkurrenskraftiga förnybara drivmedelsalternativ. Tillsammans med våra partners samlar vi nu gedigen erfarenhet och kunskap om drivmedlet. Först när vi får en bred introduktion kan vi bidra till målsättningen om en fossilfri fordonsflotta, säger Erik Stenströmer Moglia, produktchef drivmedel OKQ8.

-  Som företag verkar Volvo Lastvagnar för introduktion av förnybara bränslen med potential att sänka koldioxidutsläppen. Det blir extra intressant att utvärdera Diesel BioMaxs påverkan på våra fordonskomponenter och bilarnas prestanda. Ambitionen är att titta på under vilka villkor ett godkännande kan ges för drift på Diesel BioMax med bibehållen garanti och prestanda för våra kunder, säger Christina Eriksson, Affärsansvarig Alternativa Drivlinor på Volvo Lastvagnar.

Fakta om testet
Testet som startade i januari i år pågår under två år. Efter ett år görs en delanalys. Vid projektets avslut görs en slutgiltig utvärdering och rekommendation kring produkten. Beroende på utfall tas beslut om Diesel BioMax ska bli en standard produkt i OKQ8:s utbud av förnybara bränslealternativ.

För mer information:
Renova,
Christian Kallerdahl, Pressansvarig, telefon 0705- 678 672, christian.kallerdahl@renova.se

DHL Freight, Stina Petrini, Kommunikationschef, telefon 08-54 345 669, stina.petrini@dhl.com

OKQ8, Carolina Rössner, Kommunikationschef, telefon 070-268 0095, press@okq8.se

Volvo Lastvagnar, Jan Strandhede, PR & kommunikationsansvarig, 076-55 337 15, jan.strandhede@volvo.com

Fakta om Diesel BioMax
Produkten är inte lanserad utan testas och utvärderas för närvarande. Diesel BioMax består till 100 % av syntetisk diesel som framställs ur förnybara råvaror såsom vegetabiliska och animaliska fetter. Ett samlingsnamn för denna syntetiska diesel är HVO som är en förkortning av hydrerade vegetabiliska oljor. De förnybara råvaror som används för att framställa Diesel BioMax är rapsolja och slaktavfall. Diesel BioMax uppfyller dessutom alla krav enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel, vilket bland annat innebär att hela leverantörskedjan kan spåras för alla råvaror och att gedigna koldioxidreduktionsberäkningar genomförs. Beroende på råvara (animaliska vs vegetabiliska fetter) ger dieseln en CO2-reduktion på mellan 50 till 90 %.

Ämnen

Kategorier


OKQ8 - för hela livet med bilen
Företaget är med sina ca 1100 servicestationer i Sverige och Danmark en av Skandinaviens största aktörer inom såväl traditionella som förnybara drivmedel. OKQ8 bedriver detaljhandel och erbjuder ett komplett produkt- och serviceutbud för bilister liksom närbutikskoncept med dagligvaror, kioskprodukter och snabbmat.  I företagets utbud finns även produkter och tjänster såsom eldningsolja, smörjmedel och bränsle - för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Dessutom erbjuds villavärme, el och försäkringar till privatpersoner.

Den svenska verksamheten omfattar 790 stationer under varumärket OKQ8. De ca 365 bemannade stationerna tillhandahåller biltillbehör, reservdelar och däckservice och många stationer har även verkstäder, tvätta-själv hallar, biltvätt samt biluthyrning.

OKQ8 har en historia av att vara först med mer miljö- och klimatanpassade drivmedel, såsom Etanol och RME. OKQ8 fortsätter att vara drivande i utvecklingen, genom t ex utbyggnaden av biogasnätet, utökning av andelen förnybart i dieseln (Diesel Bio+) och möjliggöra el som drivmedel. Under 2011,  2012 och 2013 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se och www.q8.dk.

Kontakter

Agnes Palinski

Presskontakt Head of Communication

OKQ8 Scandinavia

OKQ8 Scandinavia har verksamhet i Sverige och Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad, kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5 000 medarbetare. Vi arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer hållbara drivmedel och produkter, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. OKQ8 Scandinavia har cirka 1 000 servicestationer, en egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden. Läs gärna mer på okq8.se.