Gå direkt till innehåll
Neste My Förnybar Diesel (HVO100)
Neste My Förnybar Diesel (HVO100)

Pressmeddelande -

Så tankar du dieselbilen klimatsmart

Neste My Förnybar Diesel (HVO100) nu tillgänglig i Arvika

HVO100 är ett helt förnybart och hållbart drivmedel, som ger lägre utsläpp av växthusgaser (CO2e). En förare av en dieselbil kan helt enkelt genom att byta pump vid tankningen minska sitt koldioxidutsläpp avsevärt. Ett samarbete mellan OKQ8 och Neste gör att tillgängligheten på drivmedlet ökar i snabb takt och nu finns HVO100-pumpar på samtliga OKQ8:s stationer i i Arvika.

-Vi på Teknik i Väst AB ser det som mycket positivt att OKQ8 nu gör det förnybara drivmedlet HVO100 tillgängligt här i Arvika. Detta innebär att det blir enklare för oss att tanka förnybart och därmed minska vår klimatpåverkan markant, säger Anders Norrby på Teknik i Väst AB.

HVO100 är en helt förnybar diesel som tillverkas av restprodukter från bl.a. skog- och matproduktion. Sedan allt fler privatpersoner, företag, organisationer och offentlig sektor upptäckt det klimatsmarta dieselalternativet har efterfrågan ökat. Nu kan alltså alla Arvikabor som har en dieselbil godkänd för HVO100 tanka hos OKQ8.

-Att hjälpa medlemmar och kunder att ställa om är vårt största fokus och ligger helt i linje med Sveriges ambitiösa klimatmål. Vårt samarbete med Neste gör det möjligt för oss att erbjuda HVO100 på allt fler tankställen i Sverige, så att fler kan tanka sina dieselbilar klimatsmart. Just nu vi uppe i över 190 stationer och fler ska det bli, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.

Som ett led i arbetet med att ställa om i samhället och för att bidra till att Sveriges klimatmål om att nettoutsläppen ska vara noll senast år 2045 ska uppnås har OKQ8 installerat pumpar med det förnybara bränslet Neste My Förnybar Diesel (HVO100) på OKQ8 Minipris i Arvika

För ytterligare information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Head of Communication, OKQ8 Scandinavia, Tel: 073-068 40 04, e-post: karin.hellgren@okq8.se

Anders Norrby, Teknik i Väst AB, Tel: 0570-708100, e-post: anders.norrby@arvika.se

Ämnen

Kategorier


Om OKQ8

OKQ8 Scandinavia har verksamhet i Sverige och Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad, kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5 000 medarbetare. Vi arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimat- och miljövänliga drivmedel och produkter, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. OKQ8 Scandinavia har cirka 1 000 servicestationer, en egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden. Läs gärna mer på okq8.se.

Presskontakt

Karin Hellgren

Karin Hellgren

Presskontakt Head of Communication 0730-684004

OKQ8 Scandinavia

OKQ8 Scandinavia har verksamhet i Sverige och Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad, kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5 000 medarbetare. Vi arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer hållbara drivmedel och produkter, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. OKQ8 Scandinavia har cirka 1 000 servicestationer, en egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden. Läs gärna mer på okq8.se.