Gå direkt till innehåll
Djupvik. Fotograf: Sebastian Jern UpZoneStudios
Djupvik. Fotograf: Sebastian Jern UpZoneStudios

Pressmeddelande -

Öland har Sveriges mest nöjda besökare!

För femte året i rad har destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, genomfört den stora undersökningen Resa i Sverige. Öland ligger återigen i topp som den destination som fått högst siffror av alla 40 destinationer.

Resa i Sverige mäter varumärkeskännedom, attityder och nöjdhet kopplat till besök i de 40 destinationer som ingår i SNDMO. I undersökningen tillfrågades 7 345 svenskar över 18 år om sina resvanor. Svaren omvandlas till ett NPS-värde, dvs ett lojalitetsindex som mäter benägenheten att rekommendera en upplevelse. Öland har fått fantastiskt fina siffror genom hela undersökningen och landar på 59, vilket kan jämföras med genomsnittet som är 12. Därmed är Öland, för femte året i rad, den destination som fått högst NPS-värde av alla destinationer i undersökningen.

-Det är otroligt roligt att Öland fått så höga siffror även i år! Det är ett kvitto på att näringslivet tillsammans med våra två kommuner gör ett fantastiskt fint jobb - både när det gäller utbud, service och atmosfär. Det ger oss en bra grund för att kunna vidareutveckla Öland, säger Marcus Carlsson, tf turistchef på Ölands Turismorganisation.

  Besökarna ger Öland högst betyg av alla de 40 destinationerna i tre kategorier. Öland har enligt svenskar på semester bäst atmosfär, levererar trevligast bemötande och är den destination som flest vill åka tillbaka till. Förutom dessa tre topplaceringar ligger Öland även bland de tre främsta i ytterligare fyra kategorier: överträffade förväntningar, den stad/plats som är tryggast och säkrast, har bäst utflyktsutbud samt erbjuder bäst sevärdheter.

  -Att vi är den destination som flest personer vill resa tillbaka till är helt fantastiskt. Det är en produkt av det hårda och målinriktade arbete som näringen gjort över lång tid, säger Nadia Byåker, partner- och relationsansvarig på Ölands Turismorganisation.

  Resa i Sverige är ett viktigt redskap för att få en bild av svenskarnas resvanor och de trender som blir viktiga framåt. I år visar undersökningen till exempel att hela 9 av 10 svenskar tycker att det är viktigt att resmålet uppfattas som tryggt och säkert. Över 3 av 5 uppger att de tycker att det är viktigt att tänka klimatsmart vid val av resa. En ny fråga vid årets undersökning var hur resenärerna tror att de kommer spendera sina pengar på resor, restauranger och nöjen under nästa år. 40% svarade att det inte är någon skillnad, men lika många svarar att de kommer spendera mindre framöver. En direkt effekt av det mer ansträngda läget för många privatekonomier.

  - Undersökningen ger viktiga insikter för våra medlemmar då den ger en samlad bild av svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige, säger Helena Bovin, ordförande SNDMO. För de fyrtio destinationer som står bakom undersökningen blir den ett viktigt verktyg för att utveckla och prioritera insatser och att dela med näringsliv och beslutsfattare lokalt på sin destination.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara för, och driva, utvecklingen av frågor gällande turismen för hela Öland. Turismorganisationen ska planera, kommunicera och destinationsutveckla Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. Uppdraget är att bidra till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka.

  Välkommen till Ölands Besöksnäring AB!

  Vi marknadsför och utvecklar Öland – Solens och vindarnas ö!

  Ölands Besöksnäring AB är ett kommunalt bolag som ägs av Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Vårt mål är att få fler att uppleva ön och att upptäcka det många av oss redan vet - att Öland är en unik plats på jorden! För att lyckas med det samverkar vi bland annat med kommunerna, Region Kalmar län, samt företag och organisationer i regionen.

  Ölands Besöksnäring AB
  Träffpunkten
  38633 Färjestaden
  Sverige