Gå direkt till innehåll
En schysst omställning – vägen framåt!

Pressmeddelande -

En schysst omställning – vägen framåt!

Konceptet Just Transition (Schysst omställning) kommer från den fackliga rörelsen. Civilsamhället, som ser ett behov av rättigheter för arbetstagare i klimatkrisens nödvändiga åtgärder har anammat detta. Vanliga människor ska inte behöva bära hela bördan för minskade utsläpp. Det krävs rättvis fördelning och en schysst omställning.

Olof Palmes Internationella Center förespråkar Just Transition och definierar begreppet som att skiftet till en grön ekonomi sker genom att man samtidigt säkrar levnadsvillkoren för arbetare och grupper i samhället och ser till att de har demokratiskt inflytande i detta skifte.

I samband med FN:s miljö- och klimatkonferens Stockholm +50, som hålls femtio år efter FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen, som Olof Palme var initiativtagare till, släpper Palmecentret tillsammans med Solidar studien A Just Transition for the Global South.

-Vi måste möta de här enorma utmaningarna med en tydlig vision om inkluderande och hållbara samhällen. Och det kan vi göra, så länge det finns mod och politisk vilja att sätta vår gemensamma framtid först, säger Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Efter att Palmecentret har hört sig för bland sina partnerorganisationer runt om i världen, inte enbart inom den fackliga rörelsen och bland de som är medlemmar i världsfacken, ILO och ITUC, utan likväl inom civilsamhället och i politiska partier, står det klart att de orättvisor som omställningen innebär slår brett.

-Vi måste kunna agera för klimatet och miljön och progressiva sociala mål på en och samma gång, säger Anna Sundström.

Palmecentret strävar efter att:

  • Skapa och pådriva ett brett engagemang inom den internationella fackliga rörelsen i arbetet för Just Transition.
  • Stötta partnerorganisationer i att utveckla lokala och regionala reformförslag för en schysst omställning.
  • Bidra till dessa reformer genom alliansbyggande på samtliga nivåer.

Studien är på engelska och finns att ladda ner här. Den släpps idag klockan 11:00 med ett seminarium i ämnet på Stockholm +50. Läs mer om det här.

För kontakt om Palmecentrets arbete med Just Transition och studien:
Cajsa Unbomm, cajsa.unbomm@palmecenter.se

Ämnen

Kategorier


Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 27 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se

Kontakter

Sommarbemanning

Sommarbemanning

Presskontakt Tjänstgörande presskontakt 08-677 57 47

Olof Palmes Internationella Center

Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 27 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se

Olof Palmes Internationella Center

Sveavägen 68
BOX 836 101 36 STOCKHOLM
Sweden