Gå direkt till innehåll
Frihet under attack

Pressmeddelande -

Frihet under attack

Läget för demokratin i världen är snart lika akut som klimathotet. Överallt är människors demokratiska fri- och rättigheter under attack, även här i Sverige. I vår globaliserade värld hänger allt samman.

-Putin ser inga gränser i sin enfald att trycka tillbaka demokratisk och frihetlig längtan. Och vi kommer inte att kunna försvara vår frihet genom att stänga våra gränser, säger Anna Sundström generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Olof Palmes Internationella Center tar sin kampanjFrihet i fara, där man tidigare fokuserat på auktoritära ledare och det krympande utrymmet för civilsamhället i länder där demokratin är på tillbakagång, vidare med Frihet under attack. Attackerna mot demokratin är många. Detta fokuserar Palmecentret på fram till valet i höst.

-Den 11 september är det val i Sverige. Ta snacket. På jobbet, med grannen och vid middagsbordet. Välj rätt sida av historien och försvara tillgången till oberoende medier, ett fungerande rättsväsende, fria kulturyttringar och din egen och andras rätt att organisera sig, säger Anna Sundström

Först ut i Frihet under attack ären artikel av Mats Wingborg om Sverigedemokraternas kopplingar till och sympatier för Putin. Den kommer sedan att följas upp av en rapport som vi gör tillsammans med LO och Tiden och sedan en fördjupning i europeiska och svenska högerextrema rörelser och partier och deras kopplingar till Putin och Ryssland.

Ämnen

Kategorier


Palmecentret och den svenska arbetarrörelsen stöttar motkrafter runt om i världen som kämpar för allas rätt till demokrati och frihet att jobba och leva som de vill. Vi vill inte behöva ta den kampen i Sverige också. Den 11 september kan vi tillsammans hjälpas åt att förhindra det.

Läs mer på www.palmecenter.se

Kontakter

Sommarbemanning

Sommarbemanning

Presskontakt Tjänstgörande presskontakt 08-677 57 47

Olof Palmes Internationella Center

Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 27 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se

Olof Palmes Internationella Center

Sveavägen 68
BOX 836 101 36 STOCKHOLM
Sweden