Gå direkt till innehåll
Omegapoint förvärvar ett av Sveriges ledande IT-konsultföretag specialiserat inom eHälsa, läkemedelsbranschen och Life Science

Pressmeddelande -

Omegapoint förvärvar ett av Sveriges ledande IT-konsultföretag specialiserat inom eHälsa, läkemedelsbranschen och Life Science

Stockholm, Sverige – Omegapoint Group AB – ledande expertkonsulter inom informationssäkerhet och säker applikationsutveckling meddelar att man idag har tecknat ett avtal om att förvärva Qurit AB. Qurit är specialiserade IT-konsulter inom eHälsa, läkemedel och Life Science. Omegapoint accelererar genom förvärvet utvecklingen av affärsområdet: eHälsa och läkemedel, för att adressera det snabbt växande behovet av expertkompetens inom säker applikationsutveckling och IT-säkerhet i en digitaliserad vård.

”Omegapoint tar genom förvärvet av Qurit AB en tydlig position på marknaden och bygger samtidigt avsevärd kompetens och kapacitet inom en sektor där efterfrågan av digitalisering och säkerhet växer kraftigt.” säger Johan Malmliden, VD och koncernchef för Omegapoint Group AB. ”Digitaliseringen av sjukvård, hälsa och livsstilsrelaterade frågor innebär sannolikt några av de största utmaningarna för samhället inom överskådlig framtid.”

Kort bakgrund till affären

Vården står inför stora utmaningar i världens utvecklade länder: Vi blir fler, vi lever längre och kroniska sjukdomar ökar i befolkningen. Vi förväntar oss en allt högre kvalitet i vården och tillväxten gör att vi har större ekonomiska resurser att spendera på vård, samtidigt som det är svårt att rekrytera kvalificerad personal. Vården behöver möta ökande efterfrågan genom att öka produktiviteten och effektiviteten i verksamheten.

De flesta medborgare önskar enklare och smidigare kontakt till vården och effektiv kommunikation – digital relation med vårdgivarna; dessutom vill vi ha säkra digitala arkiv över vår hälsohistorik för att få rätt vård och läkemedel, snabbare. De flesta landstingen i Sverige planerar dels för byte av sina digitala journalsystem under de närmaste 5 – 10 åren och dels driva på den digitala transformationen av vården och patientrelationen.

"Dessa mycket stora och komplexa projekt kommer att leda till en stor mängd projekt för införande av nya system, anpassningar och integration. Vi kommer även att se ökade investeringar i säkerhet och säker systemutveckling för att skydda information och vårdorganisationer, men framför allt individer och patienter." säger Johan Malmliden, VD och koncernchef, Omegapoint Group AB.

”Att Qurit blir en del av Omegapoint Group innebär att vi gemensamt stärker våra nuvarande kunderbjudanden på ett spännande sätt. Digitaliseringen av vårdsektorn skapar en mycket spännande men utmanande uppgift. Qurit har idag förmånen att arbeta i flera strategiskt viktiga kundprojekt inom läkemedel och eHälsa. Vi har idag goda kunskaper om hur man kan realisera verksamhetsbehov i kostnadseffektiva IT-lösningar men saknar den djupa kunskapen som Omegapoint har inom säkerhetsområdet. Vi har idag även en begränsad kapacitet samt ett kontor lite för långt ifrån våra viktiga nyckelkunder i Stockholm. Omegapoint blir därför den perfekta partnern för Qurit för att anta vårdens digitala utmaning med tillhörande säkerhetskrav säger Patrik Lannergård, VD och medgrundare av Qurit AB”.

Qurit kommer att fortsättningsvis drivas som ett dotterbolag inom Omegapoint Group AB. Qurits VD Patrik Lannergård kommer att ingå i Omegapoint Groups koncernledning.

Parterna har valt att inte offentliggöra eller kommentera villkoren för affären annat än att den förväntas vara helt slutförd i slutet av oktober 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Malmliden

VD och Koncernchef

Omegapoint Group AB

E-post johan.malmliden@omegapoint.se

Mobil +46 (0) 709 158 833

Thomas Ahlerup

Kommunkationschef

Omegapoint Group AB

E-post thomas.ahlerup@omegapoint.se

Mobil +46 (0) 768 966 300

Besök oss gärna på www.omegapoint.se

Om Omegapoint Group AB

Omegapoint Group AB är expertkonsulter inom informationssäkerhet och säker applikationsutveckling samt en ledande leverantör av Cyber Security-lösningar. Omegapoint grundades 2001 och ägs till 60 procent av personalen och till 40 procent av riskkapitalföretaget PRIVEQ.

Omegapoint är en ledande leverantör till nordiska företag och organisationer i främst branscher som sjukvård, läkemedel, bank och finans, försäkring, media, telekom och fordonsindustri. Omegapoint arbetar dessutom med strategiska uppdrag inom statliga organisationer och för försvarssektorn.

Vi hjälper våra kunder med digitalisering av deras affärsverksamhet och att snabbt utveckla säkra och effektiva system, processer och affärer. Omegapoint gör mest nytta där tekniken utvecklar affärsverksamheten och där systemutveckling och säkerhet möts.

Omegapoint omsatte 351,4 MSEK under 2017 och rörelseresultatet före goodwillavskrivning var 31,9 MSEK.

Omegapoint har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och sysselsätter ca 300 personer.

Besök oss gärna på: www.omegapoint.se

LinkedIn: Omegapoint Group AB

Om Qurit AB

Qurit AB grundades 2011 i Uppsala av sex personer som tidigare arbetat tillsammans i olika roller. Den gemensam nämnaren var att alla grundarna under längre tid jobbat med IT-lösningar inom läkemedelsområdet.

Ett vanligt scenario som flera av branschens kunder råkat ut för var att de över tiden fastnade med ett standardsystem som inte gick att vidareutveckla. Företaget som levererat systemet tappade ofta intresset för kunden så fort systemet blivit driftsatt.

Här föddes visionen om att starta ett IT-konsultbolag som skulle vara ledande inom IT kopplat till läkemedel och eHälsa och som dessutom kunde tillhandahålla en effektiv organisation där kunden och projektet står i fokus, samt att metoderna och verktygen kontinuerligt omvärderas.

Besök oss gärna på: https://www.qurit.se/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/qurit/

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Omegapoint Group AB

Omegapoint Group AB är expertkonsulter inom informationssäkerhet och säker applikationsutveckling samt en ledande leverantör av Cyber Security-lösningar. Omegapoint grundades 2001 och ägs till 60 procent av personalen och till 40 procent av riskkapitalföretaget PRIVEQ.

Omegapoint är en ledande leverantör till nordiska företag och organisationer i främst branscher som sjukvård, läkemedel, bank och finans, försäkring, media, telekom och fordonsindustri. Omegapoint arbetar dessutom med strategiska uppdrag inom statliga organisationer och för försvarssektorn.

Vi hjälper våra kunder med digitalisering av deras affärsverksamhet och att snabbt utveckla säkra och effektiva system, processer och affärer. Omegapoint gör mest nytta där tekniken utvecklar affärsverksamheten och där systemutveckling och säkerhet möts.

Omegapoint omsatte 351,4 MSEK under 2017 och rörelseresultatet före goodwillavskrivning var 31,9 MSEK.

Omegapoint har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och sysselsätter ca 300 personer.

Besök oss gärna på: www.omegapoint.se

Kontakter

Johan Malmliden

Johan Malmliden

Presskontakt Koncernchef 08-545 106 90
Clara Livh

Clara Livh

Presskontakt Chief marketing officer +46706849534

Relaterat innehåll

Omegapoint grundades 2001 och är idag Norra Europas ledande konsultbolag inom cybersäker digitalisering. Med en vision om en framtid där vi fullt ut kan lita på teknik använder Omegapoint sin expertis för att utveckla och skydda sina kunders verksamheter.

Vi är vassa och snälla, något som karaktäriseras av vår kompetensutvecklingskultur och viljan att dela vår kunskap med varandra. Vi är för närvarande över 900 anställda konsulter i Stockholm, Oslo, Drammen, Köpenhamn, Göteborg, Malmö, Örebro, Västerås, Enköping, Uppsala och Umeå. Omegapoint grundades 2001 och ägs delvis av medarbetare, delvis av FSN Capital.

Omegapoint Group AB
Vasagatan 16
111 44 Stockholm
Sverige