Gå direkt till innehåll
Under sommaren 2019 överlämnade Omexom transformatorstationen Universitetet till Umeå Energi.
Under sommaren 2019 överlämnade Omexom transformatorstationen Universitetet till Umeå Energi.

Pressmeddelande -

Omexom fortsätter att bidra i energiomställningen i Umeå

Omexom har återigen vunnit förtroendet att få bidra med sin expertis och sitt engagemang i samband med Umeå Energis pågående spänningshöjning och utbyggnation av nät och anläggningar i Umeå Kommun.

I somras överlämnade Omexom en ny 170 kV transformatorstation vid Universitetet. Nu påbörjas projektering och konstruktion av ytterligare en station, Ålidhem, som är belägen i direkt anslutning till värmeverket längs E4/E12-an i Umeå.

- Det nya uppdraget ligger helt i linje med Omexoms löfte om att bidra i energiomställningen lokalt, nationellt och globalt. Med kompetens och kvalitet främjar vi tillgång till el, förbättrar försörjningssäkerheten och bidrar i utvecklingen av hållbar energi och samhällskritisk infrastruktur, säger Lars Engström, affärsenhetschef Umeå på Omexom.

Det nya uppdraget avser en totalentreprenad omfattande en ny 170/12 kV transformatorstation med gasisolerat 170 kV ställverk samt ett 12 kV ställverk. I byggnationen ansvarar Omexom för allt från konstruktion, leverans av utrustning, mark- och byggarbeten till installation, provning och idrifttagning. I entreprenaden ingår även ansvar för två separata transformatorceller under tak, kontroll- och övervakningssystem samt nollpunktsutrustning.

Precis som stationen Universitetet byggs stationen Ålidhem inomhus och i betong, allt enligt hållbara designkrav.

Ämnen

Taggar


About Omexom
With today’s global energy sector undergoing constant change, Omexom works with its clients to deliver on the promise of the energy transition. Omexom’s solution targets those who produce, transform and transport electricity, including local authorities. Omexom thus helps energy producers, grid operators and territories fulfill their missions whilst simultaneously navigating the evolving landscape. Omexom’s expertise in the field of electrical grids allows us to anticipate the impact of renewable energies. We then work to develop storage solutions, make more sustainable infrastructures and meet new consumption trends.

As a system integrator, we assess individual needs of every customer, before selecting the best solution specifically for them. Omexom remains totally independent when it comes to integrating technological options.

With more than 20,000 employees located in 33 countries on five continents, from rural to major urban areas, Omexom helps promote access to electricity, ensure security of supply and develop sustainable energy.

About VINCI Energies
In a world undergoing constant change, VINCI Energies focuses on connections, performance, energy efficiency and data to fast-track the rollout of new technologies and support two major changes: the digital transformation and the energy transition. With their strong regional roots, agile and innovative, VINCI Energies’ business units boost the reliability, safety and efficiency of energy, transport and communication infrastructure, factories, buildings and information systems.

2018: €12.6 billion revenue // 77,500 employees // 1,800 business units // 53 countries

www.vinci-energies.com

Presskontakt

Johanna Svedin

Johanna Svedin

Presskontakt Communication Manager Omexom Sverige +46704313420
Jens Ålstig

Jens Ålstig

Presskontakt Communication manager Omexom Sverige +46706317428

Relaterat material