Gå direkt till innehåll
4 av 5 tror att deras kompetens är lika attraktiv på arbetsmarknaden om fem år
4 av 5 tror att deras kompetens är lika attraktiv på arbetsmarknaden om fem år

Pressmeddelande -

Ny undersökning: 4 av 5 tror att deras kompetens står sig om fem år

4 av 5 yrkesarbetande svenskar, 82 procent, tror att deras kompetens är lika attraktiv på arbetsmarknaden om fem år enligt en ny Sifoundersökning. Samtidigt beräknas fler än hälften av alla yrken vara ersatta av digital teknik inom 20 år. Nu efterlyser Omställningsfonden tre reformer för att främja kompetensutveckling och vidareutbildning inom välfärden.

– Det är glädjande att många svenskar har tilltro till sin kompetens. Samtidigt är det viktigt att inse att digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden i snabb takt, en utveckling som skyndats på av pandemin. Att kontinuerligt förnya och komplettera sin kompetens är redan en naturlig del av arbetslivet, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Sifoundersökningen, som genomförts på uppdrag av Omställningsfonden, visar att drygt 4 av 5 yrkesarbetande svenskar, 82 procent, tror att deras kompetens kommer att vara lika attraktiv på arbetsmarknaden om fem år.

Samtidigt beräknas mer än hälften av alla yrken att vara ersatta av digital teknik inom 20 år, enligt en rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning. I Sverige motsvarar det 2,5 miljoner jobb. Inom välfärdssektorn har exempelvis administrativa processer ersatts med digital teknik och den digitala vårdkonsumtionen har generellt ökat.

Hittills under 2020 har 1 581 personer sagts upp på grund av arbetsbrist i kommuner, regioner och kommunala företag. Många av dessa, 89 procent, har fått ny sysselsättning genom stöd från Omställningsfonden. Hela 73 procent av de som lämnat Omställningsfonden har fått nytt jobb och 16 procent har påbörjat längre studier.

– Den som vill vara anställningsbar genom hela arbetslivet måste utveckla sin kompetens. Att erbjuda kompetensutveckling gynnar både medarbetarens karriärutveckling och arbetsgivarens möjlighet att behålla och rekrytera medarbetare, vilket på sikt även stärker den svenska arbetsmarknaden i stort. Men för att det ska bli enklare krävs en rad politiska åtgärder, säger Eva Wikström.

Tidigare i höstas släppte Omställningsfonden rapporten ”Att framtidssäkra kompetens”, som handlar om behoven på arbetsmarknaden nu och i framtiden. I rapporten presenterar Omställningsfonden tre nödvändiga reformer för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning på arbetsmarknaden genom livslångt lärande och karriärväxling.

Omställningsfondens tre förslag på reformer:

1. Utbildning under hela livet.
En helt avgörande faktor för att människor ska kunna skaffa sig en ny utbildning är att de kan försörja sig under studietiden. Nivån på studiestödet behöver ökas för att en yrkesverksam person med familj ska kunna se vidareutbildning som ett realistiskt alternativ. Möjligheten att få extra veckor av studiestöd bör av arbetsmarknadsskäl utvidgas.

2. Utbildningsplatser i hela landet. Människor måste ges möjlighet till kompetensutveckling oavsett var de bor. Det är angeläget att tillgången till distansutbildningar ökar, både för att öka tillgången till studier för personer som bor i glesbygden och för att möjliggöra arbete och studier samtidigt.

3. Ökade möjligheter till validering. Ett nationellt system för validering behöver bli verklighet och finansieras av staten, för att säkerställa likvärdiga förutsättningar oavsett var i landet du bor. Det krävs också gemensamma riktlinjer för valideringsprocessen. Det är dock viktigt med flexibilitet, så att det går snabbt för personen att komma i arbete eller vidare till studier utan onödiga steg och formalia.

Om Sifoundersökningen

Sifoundersökningen genomfördes som en webbaserad enkät under perioden 8–20 maj 2020. 861 personer som arbetar och bedömer att de kommer att arbeta om fem år svarade på frågan:

Tror du att de yrkesmässiga kompetenser du har i dag kommer att vara lika attraktiva på arbetsmarknaden om fem år?

Ja, absolut: 42,3 procent.
Ja, troligtvis: 39,4 procent.
Nej, troligtvis inte: 10,8 procent.
Nej, absolut inte: 3,8 procent.
Tveksam, vet ej: 3,7 procent.

Ämnen

Kategorier


Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. I detta ingår till exempel att stödja och hjälpa medarbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist inom kommuner och regioner, samt kommunala i företag Sobona. Vi stöttar även arbetsgivare och fackligt förtroendevalda med förebyggande insatser inom kompetensutveckling. Omställningsfondens arbete baseras på Omställningsavtalet, som omfattar cirka 1,3 miljoner medarbetare i välfärdssektorn.

Kontakter

Anette Nordenfelt

Anette Nordenfelt

Presskontakt Kommunikationschef 08 452 79 22

Välkommen till Omställningsfonden!

Om Omställningsfonden

Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. I detta ingår till exempel att stödja och hjälpa medarbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist inom kommuner och regioner, samt kommunala i företag Sobona. Vi stöttar även arbetsgivare och fackligt förtroendevalda med förebyggande insatser inom kompetensutveckling. Omställningsfondens arbete baseras på Omställningsavtalet, som omfattar cirka 1,3 miljoner medarbetare i välfärdssektorn.