Gå direkt till innehåll
ONE Nordic ser till att Sveriges trafikmiljö fungerar tillsammans med höjdhopperskan Emma Green

Pressmeddelande -

ONE Nordic ser till att Sveriges trafikmiljö fungerar tillsammans med höjdhopperskan Emma Green

Smarta belysnings- och trafiksignalsanläggningar samt snabbladdande laddinfrastruktur blir allt viktigare för en säker och miljövänlig trafik- och stadsmiljö. Men för att skapa en fungerande trafikmiljö behövs det folk som kan utföra arbetet och just nu råder det kompetensbrist på både tekniker och ingenjörer. För att fler ungdomar ska få upp ögonen för kompetensbristen och utbildningar inom det viktiga trafikmiljöarbetet har ONE Nordic anlitat höjdhopperskan Emma Green till den femte filmen i ONE Nordic Challenge – en rekryteringskampanj där kända svenska idrottsstjärnor utmanar ONE Nordics tekniker i olika avancerade arbetsmoment medan komikern Anders Jansson glatt kommenterar.

I flera av Sveriges största städer och kommuner, bland annat Göteborg och Stockholm, ansvarar ONE Nordic för att bygga nya anläggningar, underhålla och reparera befintliga, samt att programmera styrsystem för bättre flöden, trafiksäkerhet och energibesparing. Andra aktörer som ONE Nordic arbetar med nationellt är Trafikverket, byggentreprenörer, samfällighetsföreningar och andra anläggningsägare.

När det kommer till att optimera anläggningar blir detta en allt viktigare del i anläggningsägarnas arbete mot en hållbar och säker trafikmiljö. Vad det gäller belysningsanläggningar på vägar, gator, parkeringsplatser, torg samt i elljusspår och parker kan det röra sig om att byta ut belysningskällor till energisnål LED-belysning. Det kan också vara att programmera belysningsanläggningar så de enbart lyser när det behövs för att spara energi eller att öka belysningen i riskområden för att öka säkerheten. Inom trafiksignalområdet kan det röra sig om att styra trafikflöden så att trafiken flyter bättre och det blir minimala väntetider för bussar, bilister och gångtrafikanter i ljuskorsningar - vilket minskar utsläpp och ökar trafiksäkerheten. Det kan också röra sig om att underhålla, bygga och optimera informationsskyltar och väderstationer längs Sveriges vägar och i städer för att man ska kunna ge trafikanter korrekt information om vägförhållanden. Fungerande och tillgängliga snabbladdande laddstolpar i städer och kommuner är dessutom en förutsättning för framtidens fossilfria Sverige.

ONE Nordic Challenge film 5: Höjdhopperskan Emma Green i en trekamp i trafikmiljö

Höjdhopperskan Emma Green utmanar en erfaren trafiktekniker i en trekamp i trafikmiljö. Vem kommer först i mål efter att ha monterat belysning, trafiksignal och laddstolpe.

Se avsnittet här

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om ONE Nordic

ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och underhåll inom energi- och industrisektorn.

Bolaget ägs av Eleda Group.

ONE Nordic har cirka 1 000 medarbetare och omsätter ca 2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic utvecklar Sveriges energiinfrastruktur och bygger "det nya energisamhället". Med vår rikstäckande organisation och lokala kännedom tar vi ansvar för och levererar högklassiga tjänster och lösningar till energiproducenter, energidistributörer och energianvändare. Vi har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. Vi arbetar bland annat med de största aktörerna i branschen och tillsammans utvecklar vi högteknologiska och hållbara energisystem. 

Mer information finns på one-nordic.se.

Kontakter

Jonas Arvidsson

Jonas Arvidsson

Presskontakt Vd och koncernchef 0703 04 09 70
Lisa Loderus

Lisa Loderus

Presskontakt Kommunikations- och marknadsansvarig 0763113733

Vi bygger framtidens hållbara energisamhälle

Vi på ONE Nordic bygger, planerar och utformar framtidens hållbara energisamhälle tillsammans med våra kunder.
Kort och gott kan man säga att vi ser till att energin når befolkningen och industrin, nu och i framtiden.

Bolaget ägs av Eleda Group. ONE Nordic har ca 1 600 medarbetare och omsätter ca 3 miljarder SEK. Vårt huvudkontor ligger i Malmö.

ONE Nordic
Arenagatan 35
202 50 Malmö
Sverige