Gå direkt till innehåll
Personal från ONE Nordic Hydro på huvudkontoret i Karlstad. Fotograf: Benjamin Goss
Personal från ONE Nordic Hydro på huvudkontoret i Karlstad. Fotograf: Benjamin Goss

Pressmeddelande -

Statkraft och One Nordic Hydro i samarbete kring nya el- och kontrollsystem för vattenkraftverk

One Nordic Hydro AB och Statkraft Sverige AB har nyligen skrivit ett avtal om leverans av nya el-och kontrollsystem till ett av energiproducentens vattenkraftverk, Björna. Projektet ska genomföras i samverkan mellan parterna i syfte att tillvarata båda parters kompetens och engagemang på bästa sätt. Blir utfallet som tänkt så finns möjlighet för ONE Nordic Hydro att utveckla samarbetet till att även inkludera flera av Statkrafts vattenkraftverk i Gideåälven

Förhoppningen är att den här kontrakts- och arbetsformen som görs i samverkan ska möjliggöra för Statkraft att få ett så optimalt slutresultat som möjligt.

”Jag hoppas fler aktörer kan anamma denna kontraktsform då kunden på ett helt nytt sätt kan utnyttja båda parternas kompetens för få det bästa slutresultatet under projektets gång. Det skiljer sig mot traditionella entreprenadkontrakt”, säger Jörgen Vidström, Regionchef på One Nordic Hydro

Syftet med projektets upplägg är att alla kraftverk ska få ett standardiserat utförande på el- och kontrollsystemen vilket bidrar till ett mer kostnadseffektivt underhåll över tid.
Genom att samarbeta kring förstudien och kravställningen försäkrar sig parterna om att redan på ett tidigt stadium skapa goda förutsättningar för en väl genomtänkt och optimerad lösning. Därefter följer en genomförandefas där ONE Nordic Hydro som leverantör kan uppnå ett mer optimerat resursutnyttjande i och med att arbetsmoment kan utföras i serie på flera anläggningar. På så vis kan ONE Nordic som leverantör planera sina resurser jämnare och bättre, samtidigt som kunden Statkraft kan få flera kraftverk utförda under kortare projekttid än normalt.

ONE Nordic AB är en av Sveriges största entreprenörer inom el-infrastruktur. Hydro är den del av bolaget som hanterar alla större vattenkraftsaffärer. I Hydros erbjudande ingår allt från koncept och förstudier, till genomförande och drift och underhåll inom vattenkraften i mellersta och norra Sverige.

Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och en global marknadsaktör inom energihandel. De producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft och gaskraft, levererar fjärrvärme och köper och säljer energi.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om ONE Nordic

ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och underhåll inom energi- och industrisektorn.

Bolaget ägs av Eleda Group.

ONE Nordic har 1 600 medarbetare och omsatte 2023 3,3 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic utvecklar Sveriges energiinfrastruktur. De bygger, planerar och utformar framtidens hållbara energisamhälle tillsammans med sina kunder. Kort och gott kan man säga att de ser till att energin når befolkningen och industrin, nu och i framtiden.

Deras kunder är energiproducenter, energidistributörer och energianvändare. De har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. De arbetar med de största aktörerna i branschen och tillsammans utvecklar de högteknologiska och hållbara energisystem.

Mer information finns på one-nordic.se.

Kontakter

Jörgen Vidström

Jörgen Vidström

Regionchef ONE Nordic Hydro 0702 217008

Vi bygger framtidens hållbara energisamhälle

Vi på ONE Nordic bygger, planerar och utformar framtidens hållbara energisamhälle tillsammans med våra kunder.
Kort och gott kan man säga att vi ser till att energin når befolkningen och industrin, nu och i framtiden.

Bolaget ägs av Eleda Group. ONE Nordic har ca 1 600 medarbetare och omsätter ca 3 miljarder SEK. Vårt huvudkontor ligger i Malmö.

ONE Nordic
Arenagatan 35
202 50 Malmö
Sverige