Nyhet -

Graviditet & förlossning i coronatider - One Million Babies experter Mia och Olof intervjuas i BabyzPodcast

Under graviditeten

Om du känner dig sjuk med feber, hosta eller andfåddhet kan du vara infekterad med det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och fått sjukdomen COVID-19 (coronavirus disease 2019). Det kan även börja med snuva och ont i halsen som vid en vanlig förkylning.

Om du smittats ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. För att inte smitta andra ska du inte gå till jobbet eller skolan. Stanna hemma tills du är frisk och vänta sedan ytterligare 2 dagar innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Ring och berätta för din barnmorska att du är sjuk så att ni kan planera för dina besök på barnmorskemottagningen. Det är också viktigt att det noteras i din journal att du varit sjuk.

Sök vård
Om du får andningsbesvär även när du vilar eller plötsligt blir mycket sämre bör du kontakta vården. Det gäller även om du tillhör riskgrupper med exempelvis kronisk njursjukdom eller leversjukdom.

Om du behöver söka vård är det mycket viktigt att ringa först så att vården kan förbereda sig på att du är på väg in. Åk inte direkt till en mottagning eller förlossning utan att kontakta dem först, eftersom du då riskerar att smitta andra. Vid livshotande tillstånd ring 112.

När du ska föda
Om du misstänker att du kan ha fått COVID-19 (har feber och hosta) och får värkar, en liten blödning eller vattenavgång så ring till din förlossningsavdelning.

Sveriges sjukvårdsregioner har riktlinjer för omhändertagande av födande med konstaterad eller misstänkt COVID-19. Hur regionerna gör exakt kan skilja sig något åt och kan snabbt förändras. Därför ska du alltid ringa in och prata med just din förlossningsavdelning innan du åker in till sjukhuset. Detta gäller även om du är frisk.

Riktlinjerna innebär att den födande med konstaterad COVID-19 kommer att vara i ett speciellt rum som kan vårda kvinnor med infektion. I samband med födseln kommer föräldrarna tillsammans med en barnläkare och förlossningspersonal bestämma hur mamma och barn ska vårdas på bästa sätt efter födseln. Eventuell separation av mamma och barn sker utifrån föräldrarnas vilja och mammans hälsotillstånd.

Allmänna råd

  • För att undvika att bli smittad ska du undvika att röra vid ansiktet och undvika kontakt med sjuka människor
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i 20 sekunder (handsprit kan vara ett alternativ till handtvätt)
  • Hosta och nys i armvecket eller i en engångspappersnäsduk

Notera också att vanliga munskydd inte skyddar den som är frisk mot det nya coronaviruset.

Relaterade länkar

Presskontakt

Mia Ahlberg

Styrelseordförande

Olof Stephansson

Medicinskt ansvarig (CMO)