Nyhet -

Delårsrapport januari-mars 2010

Tillväxt inom samtliga affärsområden
- stigande bruttomarginal
 
- Fördubblad omsättning Renewable Energy 94,3 mkr (46,2 mkr)
- Tillväxt i Engine Efficiency och Mobility Products + 25 %
- Stigande bruttomarginal, 24 % jmf med 17 % Kv 4 2009
- Växande orderstock, uppgår till 735 mkr (545 mkr)
- Fortsatt stark tillväxt, 1 miljard kronor i förväntad omsättning 2010
- Ångdriven Opcon Powerbox introduceras
- Ej likviditetspåverkande värdeförändring på aktieinnehavet i Enerji belastar rörelseresultatet med - 43,5 mkr i enlighet med IFRS
 
kvartal 1, JANUARI -MARS 2010
- Nettoomsättningen ökade till 157,6 mkr (96,9 mkr)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -42,0 mkr (3,0 mkr), varav Enerji
-43,5 mkr
- Resultatet efter skatt uppgick till -31,8 mkr (0,8 mkr)
- Resultatet per aktie uppgick till -1,28 kr (0,04 kr)
 
kvartal 1, JANUARI -MARS 2010 (exkl. värde förändring i Enerji)
- Nettoomsättningen ökade till 157,6 mkr (96,9 mkr)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,5 mkr (3,0 mkr)
- Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 mkr (0,8 mkr)
- Resultatet per aktie uppgick till 0,03 kr (0,04 kr)
 
Betydande händelser efter periodens slut
- Uppköpserbjudandet på Tricorona misslyckades
- Avtal med Wallenius om den första installationen av Opcon Powerbox på fartyg
- Alfa Laval och Opcon utvärderar gemensamt bolag för Opcon Powerbox inom marinsektorn.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • opcon powebox
  • renewable energy
  • opcon
  • wallenius marine
  • alfa laval
  • delårsrapport

Kontakter

Niklas Johansson

Presskontakt Vice president. Investor Relations/Public Affairs 08-466 4511