Pressmeddelande -

Ändrat datum för publicering av delårsrapport

Opcon AB kommer att publicera sin delårsrapport för perioden januari-september 2004 onsdagen den 20 oktober 2004 i stället för, som tidigare aviserats, tisdagen den 19 oktober. Anledningen till förändringen är att bolaget infört nya rutiner för styrelsens arbete. För ytterligare information: Sven G. Oskarsson, koncernchef Opcon AB, tel: 0532-611 30, 070-625 81 21 Göran Falkenström, vice vd och ekonomidirektör Opcon AB, tel: 0532-611 22, 070-330 05 02 Se även Opcons hemsida. Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål Tel: 0532-611 00, fax: 0532-120 19 e-post: info@opcon.se www.opconab.com Opcon AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft, och som därigenom minskar miljöpåverkan från slutprodukterna. Opcon AB omsatte under 2003 247 miljoner kronor. Opconkoncernen består av SEM AB, REAC AB, Opcon Autorotor AB, Laminova Production AB, SRM AB (Svenska Rotor Maskiner), Lysholm Technologies AB, Opcon Inc. samt Opcon Co., Ltd. Bolagen har tillsammans cirka 300 anställda i Åmål, Nacka, Sollentuna, USA och Kina. Inom koncernen tillverkas tändsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer, värmeväxlare samt luftsystem för bränsleceller. De flesta kunder återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Niklas Johansson

Presskontakt Vice president. Investor Relations/Public Affairs 08-466 4511