Pressmeddelande -

Dalkia energieffektiviserar sin pannanläggning vid Skinnskattebergssågen med teknik från Opcon

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har fått en order på sin ledande rökgaskondensering och vattenbehandling från SRE till Setras såg i Skinnskatteberg. Kund är det ledande europeiska företaget inom energitjänster, Dalkia som äger och driver pannanläggningen vid Setras såg. I och med investeringen energieffektiviseras anläggningen och energiproduktionen ökas vilket också möjliggör framtida leveranser av grön fjärrvärme till E.ONs fjärrvärmenät i Skinnskatteberg.

Setras såg i Skinnskatteberg är en ren furusåg där virkestorkarna får sin värme från en 16 MW panna som eldas med biobränsle. Samtidigt är fjärrvärmenätet i Skinnskatteberg av det mindre slaget vilket begränsar och försvårar möjligheterna till rökgaskondensering. Problemet löses dock med SREs rökgaskondensor som även är försedd med en på marknaden unik funktion för delflödeskondensering. Totalt räknar Dalkia med att kunna öka energiproduktionen från spillvärme med 4-5 GWh om året med SREs rökgaskondensor.

- Vi är naturligtvis stolta över att Dalkia, som är en ledande europeisk aktör inom energitjänster, väljer våra lösningar för energieffektivisering och att vi kan hjälpa de i sina ansträngningar att minska sin miljöpåverkan. Att återvinna spillvärme är en av de mest effektiva insatser för miljön man kan göra. Globalt finns det enorma möjligheter till ökad energieffektivisering och minskade utsläpp genom att återvinna spillvärme, där det här är en av de lösningar vi erbjuder, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

Opcons rökgaskondensor SRE Renergi har sålts i 13 länder och kan beroende på bl.a. fukthalt i bränslet leverera energieffektivisering på upp till 20-30 %. Den kan också bidra till ytterligare rening med minskade utsläpp av partiklar.

SRE och Saxlund är ledande varumärken inom bioenergi och en del av Opcon’s affärområde Renewable Energy med dess satsning på Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund. Under varumärket SRE Renergi levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. Men även rökgasreningsutrustning till industrier samt torksystem för biomassa. Koncernen erbjuder även Opcon Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • opcon
  • renewable energy
  • rolf hasselström
  • dalkia
  • skinnskattebergssågen
  • pannanläggning
  • energieffektiviserar
  • teknik

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Kontakter

Niklas Johansson

Presskontakt Vice president. Investor Relations/Public Affairs 08-466 4511