Pressmeddelande -

Grön el från ny teknik - första Opcon Powerboxordern till Italien


Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har tagit sin första italienska order på en ångdriven Opcon Powerbox för produktion av grön el. Kund är Ekipo s.r.l., ett italienskt ingenjörsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer "turn-key" lösningar till processindustrin och som bland annat arbetar med anläggningar för omhändertagande av organiskt avfall.

Leverans ska ske i november 2010 där den ångdriva Opcon Powerbox kommer att integreras i en anläggning för förbränning av organiskt avfall som designats, utvecklats och tillverkats av Ekipo åt en kund i Italien.

- Opcon har nu tecknat fem avtal om leverans av Opcon Powerbox bara under de senaste tre månaderna. Det här innebär ännu ett genombrott för vår nya teknik och är vår första Opcon Powerbox order till Italien. Italien är med sina höga elpriser och tidvis brist på el en högintressant marknad för vår teknik för att producera el från varmt vatten eller ånga säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

- Det här blir vår första installation vid en avfallsförbränningsanläggning. Det är en intressant applikation med stora miljövärden. Genom effektiv elproduktion vid förbränning av organiskt avfall minskas också deponibehoven med de läckage och utsläpp som är förenat med det. Här talar vi verkligen om "Waste to Value", säger Per Hedebäck, affärsområdeschef Renewable Energy, Opcon AB.

- Vi ser flera fördelar med Opcons Powerboxteknik för elproduktion och ser växande möjligheter för den här typen av anläggningar på den italienska marknaden. Förbränning av organiskt avfall för grön elproduktion är ett område som växer i Italien och vi fokuserar nu allt mer på att utveckla och leverera den här typen av helhetslösningar till våra kunder, säger Massimo Meneghello, vd Ekipo s.r.l.

Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från främst spill- och restvärme redan från 55 grader Celsius och är en del i Opcons satsning på Waste to Value. Opcon Powerbox kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk, större dieselmotorer eller efter viss anpassning på större fartyg och kan producera upp till 6000 MWh per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson, vice president, Investor Relations,
tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

 

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • italien
 • ekipo
 • spillvärme
 • powerbox
 • opcon powerbox
 • rolf hasselström
 • renewable energy
 • opcon
 • miljöteknik
 • grön el

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien och Danmark. Antalet anställda är cirka 430. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkning av biomassa, rening av rökgaser, hanteringssystem för biobränslen mm, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon, elrullstolar och sjukhussängar.

Kontakter

Niklas Johansson

Presskontakt Vice president. Investor Relations/Public Affairs 08-466 4511