Pressmeddelande -

Opcon och Alfa Laval utvärderar gemensamt bolag för Opcon Powerbox inom marinsektorn

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har tecknat en avsiktsförklaring med Alfa Laval om att undersöka förutsättningarna att etablera ett gemensamt bolag mellan Alfa Laval och Opcon för marinmarknaden. 
 
Grunden för samarbetet är Opcons befintliga teknologi för energiåtervinning och bränslebesparing, som beräknas kunna bidra med upp till 5-10 procents bränslebesparing på fartyg, samt Alfa Lavals sälj- och distributionskanaler för marknadsföring, försäljning och distribution av framtida produkter.
 
- Vi tar nu ytterligare steg för att etablera vår Opcon Powerbox-teknik inom den marina sektorn som har alla förutsättningar att bli ett av de främsta marknadssegmenten för Opcon Powerbox på lite sikt. Alfa Laval är med sin globala och mycket kompetenta organisation en mycket attraktiv samarbetspart för Opcon, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef i Opcon AB. 
 
Opcon tecknade för ett par veckor sedan ett uppdragsavtal med Wallenius Marine om en första referensinstallation av Opcon Powerbox-teknik på ett av Wallenius fartyg. Den inledande installationen, som syftar till att tillvarata spillvärme för produktion av el ombord, förväntas vara klar hösten 2011.
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1568166&fn=wkr0011.pdf 

- Det som Opcon Powerbox-tekniken erbjuder för att tillvarata spillvärme och sänka bränsleförbrukningen är högintressant. Alfa Laval har redan etablerat ett samarbete med Opcon avseende Opcon Powerbox i industrin som vi också håller på att utveckla. Nu försöker vi ta ytterligare ett steg för att se hur vi skulle kunna organisera samarbetet inom det marina segmentet framöver, säger Joakim Thölin, General Manager, Segment Marine & Diesel, Alfa Laval AB. 
 
Större fartyg använder idag stora mängder fossila bränslen för sin drift vilket innebär att en minskad bränsleförbrukning direkt skulle minska utsläpp av såväl
CO2 som NOx och svavel. Idag finns ca 16 000 registrerade fartyg världen över med en driveffekt över 10 MW. Hela den kommersiella sjöfarten bedöms stå för mellan 4 och 5 procent av de globala utsläppen av CO2.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00,
070-592
54 53
 
Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se
 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • renewable energy
  • opcon
  • opcon powebox
  • rolf hasselström
  • alfa laval
  • wallenius marine
  • miljö

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien och Danmark. Antalet anställda är cirka 380. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkning av biomassa, rening av rökgaser, hanteringssystem för bl.a. biobränslen, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon, elrullstolar och behandlingssängar.

Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX Nordic, hade 2009 en omsättning på cirka 26 miljarder kronor och 11 400 anställda.

Kontakter

Niklas Johansson

Presskontakt Vice president. Investor Relations/Public Affairs 08-466 4511