Pressmeddelande -

Opcons nyemission övertecknad

Opcon AB (publ) (”Opcon”) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen som avslutades torsdagen den 12 maj har övertecknats. Den befintliga emissionsgarantin behöver därmed ej tas i anspråk. Emissionens fulltecknande innebär att Opcon tillförs cirka 30 mkr före emissionskostnader. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i Opcon till 14 297 845 av serie B. Danske Markets är finansiell rådgivare till Opcon vid genomförandet av emissionen. Opcon AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Rolf Hasselström, koncernchef och vd, Opcon AB (publ), tfn 08-466 45 12 Hans Golteus, styrelseordförande, Opcon AB (publ), tfn 08-505 652 10 Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål Tel. 0532-611 00, fax 0532-120 19 e-post: info@opcon.se www.opcon.se Opcon är en industrikoncern med verksamhet i Sverige, USA och Kina. Koncernen utgörs av moderbolaget Opcon AB samt åtta dotterbolag - SEM, REAC, Svenska Rotor Maskiner (SRM), Lysholm Technologies, Opcon Autorotor, Laminova Production, Opcon Inc. samt Opcon Co., Ltd. Antalet anställda är cirka 300. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Kontakter

Niklas Johansson

Presskontakt Vice president. Investor Relations/Public Affairs 08-466 4511