Pressmeddelande -

Ytterligare exportorder inom waste heat recovery och bioenergi

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB:s dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE), tidigare DI gasell, har fått en tilläggsbeställning på 4 mkr till Schweiz. Kund är det Schweiziska bolaget Enerbois som därmed kompletterar tidigare order på torksystem med rökgaskondensering och rening på ca 10 mkr. Enerbois biobränsleeldade fjärrvärmeverk kommer med Opcons teknik för waste heat recovery att öka sin energieffektivitet med runt 25-30% där kondensorn beräknas leverera ca 2,5 MW. Reningsutrustningen renar samtidigt partikelutsläppen ner till ca 15 mg/nm³. Sammanlagt ordervärde från Enerbois uppgår därmed till ca 14 mkr.

- Vårt inbrott på den Schweiziska marknaden tidigare i år fortsätter att ge resultat. Ener-bois är vår andra kund i Schweiz och visar att vår exportsatsning ger resultat. Vi har satt upp som mål att över 40% av SREs omsättning ska komma från export redan i år, samtidigt bidrar vårt nya torksystem till att öka ordervärdet per kund, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

- Utöver sågverk och pelletstillverkare har vi nu även fjärrvärmeverk som eldar med biobränsle som kunder till vårt nya torksystem. Med kondensor och lågtemperaturtork kan vi istället för att använda dyr primärenergi för torkning utnyttja spillvärme i låga temperaturer. För sågverk och pelletstillverkare kan bränslebehovet halveras vid bibehållen produktion. Alternativt går det att fördubbla torkkapaciteten med oförändrat bränslebehov. Investeringen betalar sig på något år eller två samtidigt som utsläppen till miljön minskas avsevärt, säger Lennart Granstrand, Svensk Rökgasenergi AB.

SRE:s system inom bioenergi, System Renergi baseras på värmeåtervinning genom rökgaskondensering och innebär såväl kraftigt minskade utsläpp som stora energibesparingar.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@Opcon.se
www.Opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina och Danmark. Antalet anställda är cirka 340. Aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), REF Technology, Svensk Rökgasenergi (SRE), Värmlands Montageteknik, Opcon Autorotor samt Mitec Instrument.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou samt Laminova Production.

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon och elrullstolar. Affärsområdet omfattar dotterbolaget REAC och Balle A/S.

Ämnen

  • Miljö, energi

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Kontakter

Niklas Johansson

Presskontakt Vice president. Investor Relations/Public Affairs 08-466 4511