Gå direkt till innehåll
16 januari släpps 2019 års World Watch List som rapporterar om de 50 länder där förföljelsen av kristna är som svårast.
16 januari släpps 2019 års World Watch List som rapporterar om de 50 länder där förföljelsen av kristna är som svårast.

Pressmeddelande -

Stater allt mer auktoritära - 245 miljoner kristna förföljs

Nu förföljs 245 miljoner kristna i de 50 länder som det är svårast att vara kristen i. Det visar World Watch List 2019.
– Min första reaktion är att det är en dyster läsning. Det här är det i särklass svåraste året sedan mätningarna startade, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige.

 Förföljelsen är fortfarande störst i Nordkorea, vilket den har varit sedan 2002. Trots att landets utrikespolitiska relationer har tinat något sedan USA:s president Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong Un träffades i juni 2018 säger experter att det inte finns några tecken på förbättring för landets kristna, som uppskattas vara mellan 200 000 och 400 000 i antal. Många av dem befinner sig i arbetsläger.

Förutom Nordkorea är det tio andra länder som 2019 har en “extrem” nivå av förföljelse, vilket innebär att de får mer än 81 poäng av 100 möjliga.
– För fem år sedan var Nordkorea ensamma om att finnas i kategorin extrem förföljelse. I år är det elva länder som kvalificerar sig för den gruppen. För varje år som går krävs det allt fler poäng för att överhuvudtaget komma in på listan, konstaterar Peter Paulsson. World Watch List 2019 visar att den statliga kontrollen ökar i många delar av världen. Ett tydligt exempel är Kina, där nya regler för religiös verksamhet trädde i kraft den 1 februari 2018. Dessa innebär bland annat att kyrkor har tvingats sätta upp skyltar vid ingången som förbjuder personer under 18 år att gå in.

I andra länder märks en ultranationalistisk trend där den nationella lojaliteten tydligt förknippas med en religion. Kristna som är i minoritet ses som förrädare och pressas att lämna sin tro. Det sker till exempel i Indien, där regeringen gynnar en extremistisk hinduisk syn som innebär att den som vill vara indier måste vara hindu.
Årets lista visar även att terrorgruppen IS och andra islamistiska rörelser har förlorat inflytande i Mellanöstern och därför spridit sig till Afrika söder om Sahara.

– Dessa trender är inga dagsländor utan följer i de flesta fall en utarbetad strategi som vi antagligen kommer att få se följderna av under en lång tid framöver, säger Peter Paulsson.

World Watch List tas fram årligen av den internationella missions- och människorättsorganisationen Open Doors International och baseras på omfattande undersökningar gjorda av interna och externa experter.

Ämnen

Kategorier


Open Doors är en internationell och partipolitiskt obunden missions- och människorättsorganisation som arbetar i över 60 länder för att hjälpa kristna som lever under våld och förtryck.

Sedan starten 1955 har vi hjälpt och utrustat kristna som förföljs för sin tro med traumarådgivning, juridisk hjälp, mikrolån och nödhjälp. Vi tränar kyrkoledare, arrangerar läs- och skrivkurser samt förser förföljda kristna med biblar och annan kristen litteratur.

Varje år tar organisationens forskarteam fram World Watch List, den lista som presenterar de 50 länder i världen där förföljelsen mot kristna är som störst.

Open Doors har internationella kontor i 25 länder, däribland Sverige. Open Doors Sveriges mål är att öka kunskapen i Sverige om den globala förföljelsen av kristna.

Open Doors Sverige är en insamlingsorganisation med 90-konto. Det innebär att vi är anslutna till Svensk Insamlingskontroll, som regelbundet granskar verksamheten och säkerställer att pengarna används korrekt.

Presskontakt

Peter Paulsson

Peter Paulsson

Presskontakt Generalsekreterare +46 (0)73 088 44 88

Jenny T.

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)72 253 61 73

Sara Bornold

Presskontakt Presskontakt 070-490 75 04

Om Open Doors

Open Doors är en internationell och partipolitiskt obunden missions- och människorättsorganisation som arbetar i över 70 länder för att hjälpa kristna som lever under våld och förtryck.

Sedan starten 1955 har vi hjälpt och utrustat kristna som förföljs för sin tro med traumarådgivning, juridisk hjälp, mikrolån och nödhjälp. Vi tränar kyrkoledare, arrangerar läs- och skrivkurser samt förser förföljda kristna med biblar och annan kristen litteratur.
Varje år tar organisationens forskarteam fram World Watch List, den lista som presenterar de 50 länder i världen där förföljelsen mot kristna är som störst.

Open Doors har internationella kontor i 25 länder, däribland Sverige. Open Doors Sveriges mål är att öka kunskapen i Sverige om den globala förföljelsen av kristna.

Open Doors Sverige är en insamlingsorganisation med 90-konto. Det innebär att vi är anslutna till Svensk Insamlingskontroll, som regelbundet granskar verksamheten och säkerställer att pengarna används korrekt.

Open Doors Sverige
Drottninggatan 60
​702 22 Örebro
Sverige