Pressmeddelande -

Första anbudsproffsen i offentlig upphandling diplomeras på IHM

Första kullen Public Bid Managers certifieras med skumpa och tal av fredag 10 december kl 14.30 på IHM Business School i Stockholm. IHM:s regionchef Stockholm och  vice VD Henning Robach och Visma Opics VD Daniel de Sousa medverkar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Så stärker Lena Anderberg på Anticimex sin anbudsprocess, klicka här!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eleverna är leverantörer till offentlig sektor och jobbar som

 • Administrationschef
 • Affärschef
 • Anbudsansvarig (4)
 • Anbudskonsult
 • Försäljningschef
 • Key Account Manager (3)
 • Marknadschef
 • Sales and Marketing Coordinator
 • Regional Account Manager
 • Regionchef
 • Senior Country Manager
 • Senior Partner
 • Säljkoordinator
 • Säljledare
 • Tender Manager
 • Utvecklingsansvarig
 • Vice President

Bland deras personliga projekt på kursen finns följande rubriker:

 • Konsekvenser av införande av kundvalssystem på företaget X
 • Förbättring av den interna anbudsprocessen på företaget X
 • Anpassning av arbetssätt i anbudsprocessen för att vinna fler upphandlingar för företaget X
 • Hitta arbetssätt för att jobba proaktivt med kunder inför upphandling inom företaget X
 • Upphandlingsprocessen internt på företaget X
 • Utveckla upphandlingsprocessen på företaget X
 • Införa nyckelkundsstrategi på företaget X
 • Kartlägga och implementera en effektivare anbudsprocess på företaget X
 • Lämnade och utvärderade anbud – vad händer sedan hos oss på företaget X?
 • Region Y – slumrande jätte eller ointagligt fäste för företaget X?

Intresserad av att träffa någon av de certifierade anbudsexperterna?
Välkommen till IHM på fredag 10 december kl 14.30!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Så stärker Lena Anderberg på Anticimex sin anbudsprocess, klicka här
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nästa utbildning börjar vecka 3, 2011 och redan har 14 personer bokats.

För intresseanmälan, klicka här!

Ämnen

 • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

 • key account manager
 • sales and marketing

Regioner

 • Skåne

Kontakter

Thor Balkhed

Presskontakt Online Manager 013-47 47 500