Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Option One positionerar sig inom gaming.

Option One växer och utöver gig-ekonomi utökas portföljen med innehav inom gaming. Innehaven har verksamheter som i dagens föränderliga värld ligger rätt i tiden. Dessa är helt och hållet verksam på den digitala/mobila marknaden. Flera aktörer lyfter nu fram gaming som en sektor som så snart den värsta börsoron lagt sig kan få ett ökat intresse från investerare.

Option One är rätt positionerad inom såväl gig-ekonomi samt gaming. Värdepotentialen i Option One bedöms som stor, ett intressant bolag för fler investerare!

När det gäller gaming så investerar Option One i By Mates som bygger en esport-plattform/esport community baserad på erfarenheter under en fyraårsperiod. By Mates har en unik nisch på e-sportmarknaden som har 450 miljoner användare, på en marknad med kraftig tillväxt.

Utförligare information om By Mates kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.

Vid valet av Option Ones investeringar har fokus varit att bolagen skall ha en affärsmodell med tydlig intjäningsförmåga. Därtill att man har en global marknad samt skalbara affärsmodeller. Faktorer som är en förutsättning för att kunna erhålla miljardvärderingar. Har erfaren ledning samt att respektive bolag är nära förestående lansering av sitt produktutbud.

När det gäller gaming vill göra ett kort utdrag ur Redeyes artikel som bl.a publicerades på Dagens Industri 2020-03-18:

Gamingsektorn i allmänhet, och bolag med stor andel digital spelförsäljning i synnerhet, har klarat sig väl under den senaste tidens coronarelaterade börsras.

”Det är ett hälsotecken på en överlag ohälsosam marknad. Gamingbolagen kommer sannolikt gynnas när allt fler människor sätts i karantän runt om i världen” skriver Redeye i en sektorgenomgång på onsdagen. Enligt Redeye beror nedgången för gamingaktierna på en minskad riskaptit och det allmänna sentimentet och inte på bolagens vinstutsikter.

Därför ser vi gaming som en säker hamn och vi kommer troligen få se ett ökat intresse från investerarna när det första dammet lagt sig från den marknadskorrektion vi just bevittnat” skriver Redeye.

För ytterligare information

Anna-May Wester

VD, Option One AB

Telnr: 0708-491439

E-post: kontakt@optionone.se

Hemsida: www.optionone.se

Kopparberg 19 mars 2020

Option One AB bildades 2019 och investerar i utvalda bolag inom gig-ekonomi samt gaming med kittlande potential med inriktning på en global marknad.

Gig-ekonomi:
Option One är den enda marknadsaktören som innehar aktier i såväl Gee-nius Investments & Holdings AB ”Gee” samt Gigger AB.

Gee fokuserar på specialdesignade finansieringslösningar som skapar finansiell inkludering för frilansare/temporärt anställda.
Gigger AB levererar en mjukvaruplattform där affärsmodellen bygger på att skapa en hel värdekedja för företag och frilansare/temporärt anställda genom ett system av tjänster. Tillsammans skapar bolagen en unik integrerad affärsmodell.

Gaming: Option One väljer att investera i By Mates som har en unik nisch på e-sportmarknaden

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner