Gå direkt till innehåll
Varning för vilt! Viltremsor finns att hämta på våra besiktningsstationer.

Pressmeddelande -

Varning för vilt! Viltremsor finns att hämta på våra besiktningsstationer.

Över 2000 viltolyckor har rapporterats redan i år och september är en av de månader då flest viltolyckor händer varje år, så var försiktig när du är ute och kör.

Om du råkar köra på rådjur, älg, vildsvin, björn, varg, kronhjort, järv, lodjur, dovhjort, utter,  mufflonfår eller örn är du enligt lag skyldig att omedelbart rapportera detta genom att ringa 112.

Att inte anmäla en viltolycka är ett brott. För övriga djur finns ingen anmälningsplikt, men tänk på att ett skadat djur kan ligga och lida länge om det skadas i trafiken, så ring hellre även om det är ett annat djur det gäller eller se till att djuret avlivas. Om du kör på en hund är det bäst att tillkalla veterinär istället för att själv försöka avliva den. Det är möjligt att den kan räddas.

Skulle du vara orsak till en viltolycka är det viktigt att du gör följande, oavsett om djuret har dött eller om det har sprungit iväg. Även om ett djur verkar oskadat är du skyldig att anmäla olyckan.

  • Placera ut varningstriangel för att undvika fler olyckor. Detta är särskilt viktigt om djuret sprungit vidare från platsen.
  • Markera olycksplatsen, helst med en särskilt avsedd viltremsa som du kan hämta på Opus Bilprovnings stationer. Om du inte har en, använd till exempel en plastkasse. Remsan/markeringen skall sättas upp på den sida av vägen som viltet försvann ut i naturen, om det har sprungit ifrån platsen. Om du kolliderat med lodjur, björn, vildsvin eller varg sätts viltremsan upp ca 100 meter från platsen där olyckan skedde av säkerhetsskäl.
  • Ring 112 för att anmäla olyckan. Försök att ange så noga som möjligt var olyckan skedde genom att ange ort, vägnummer och eventuella andra kännemärken. Om du har en GPS eller smarttelefon, använd den för att ta reda på så exakta koordinater som möjligt. Det gör att eftersöket på viltet går snabbare så att onödigt lidande undviks.
  • Om djuret är dött, försök om möjligt att ta bort det från vägbanan – men tänk främst på din egen säkerhet!

Undvik att själv försöka göra ett eftersök eller att avliva djuret. Djurets lidande kan förvärras om du inte har rätt kunskap för att göra detta.

Var extra uppmärksam vid körning i gryning/skymning då många djur gör förflyttningar mellan olika områden av skogen vid de tiderna på dygnet.

Läs mer information och råd på http://www.viltolycka.se/

Du kan också se på Nationella Viltolycksrådets informationsfilm för kampanjen ”Tänk efter före” som genomförs 24-30 september.

Nationella Viltolycksrådet har också tagit fram en app som heter ”Viltolycka” . Den kan man ladda ner gratis till sin mobiltelefon (iPhone och Android). Den hjälper till att varna när du kör in i ett område som är drabbat av viltolyckor och dessutom kan den användas för att hitta koordinater som du kan ange när du ringer 112 vid en eventuell viltolycka.

Hämta din viltremsa på någon av Opus Bilprovnings stationer redan nu så att du är säker på att ha den till hands om något skulle råka hända.


Ämnen

Taggar


Opus Bilprovning erbjuder kontrollbesiktning av alla slags fordon samt registreringsbesiktningar och en rad tilläggstjänster för tryggt och ekonomiskt fordonsägande. Vårt stationsnät omfattar 70 besiktningsstationer runt om i landet. www.opusbilprovning.se

Presskontakt

Kundtjänst

Kundtjänst

Presskontakt Kundtjänst Opus Bilprovning 0775-500 300

Relaterade nyheter