Pressmeddelande -

Orange levererar Avaya-baserade lösningar i 190 länder

Orange Business Services har som den första globala leverantören i Europa genomfört Avayas Global Remote Operations Assessment. Det innebär att Orange kan erbjuda ITIL-baserad support på samtliga Avayas produkter häribland IP-telefoni, kontaktcentra och Unified Communications i hela världen.

 

Den nya certifieringen har stor betydelse för internationella företag som framöver endast behöver samarbeta med en enda leverantör för drift och underhåll av sina Avaya-infrastrukturer. Hittills har de varit tvungna att splittra sin support mellan flera olika leverantörer eller ta hand om supporten själva.

 

Med en och samma leverantör över hela världen kan de internationella företagen få både besparingar och rationaliseringsvinster tack vare möjligheten att samla drift och underhåll av IP-telefoni, Unified Communication och kontaktcentra under ett och samma paraply. Därmed kan företagen strömlinjeforma den operationella supporten och säkra en likartad implementering på global nivå.

 

Orange Business Services har sedan tidigare status som Avaya Platinumpartner i EMEA och Indien och är Goldpartner i Nordamerika, Latinamerika, Asien och Australien vilket innebär att Orange kan designa och rulla ut Avaya-baserade lösningar i mer än 190 länder. Den nya certifieringen säkrar att Orange också har den nödvändiga infrastrukturen och råder över de processer och system som krävs för att leverera effektiv implementering och supporttjänster till kunderna.

 

Orange Business Services stödjer nu allt i livscykeln för en Avaya-infrastruktur från design och implementering till drift och fortlöpande underhåll i hela världen.

 

Om Orange

Orange är det viktigaste varumärket i France Telecom-gruppen, en av världens ledande telekomoperatörer. Orange har 131,8 miljoner kunder på Internet, tv och mobila tjänster i de flesta länder där gruppen är verksam. France Telecom hade en omsättning på 50,95 miljarder euro och 193 miljoner kunder i 32 länder vid slutet av 2009. Av dessa var 132,6 miljoner mobilkunder och 13,5 miljoner var bredbandskunder (ADSL) i hela världen. Orange är den tredje största mobiloperatör och den näst största leverantören av bredbandstjänster i Europa och Orange Business Services är en av världens ledande telekommunikationsleverantörer till multinationella företag.

 

Gruppen har stark fokus på innovation, konvergens och effektiv kostnadskontroll, och har som mål att etablera Orange som en integrerad operatör och som föregångare för nya telekommunikationstjänster i Europa. Gruppen har fortsatt fokus på sin kärnverksamhet som nätverksoperatör och arbetar samtidigt målinriktat på att bredda sin position inom nya tillväxtområden. Gruppen har som mål att utveckla produkter och tjänster som är enkla och användarvänliga, samtidigt som man följer en hållbar och ansvarsfull affärsmodell.

 

Orange Business Services i Norden

Orange Business Services har 160 medarbetare i Norden på åtta kontor och kunderna innefattar bland annat Alfa Laval, det norska utrikesdepartementet, Hempel, Metsäliitto Group, Norske Skog, Ossur, Samskip, StatoilHydro och Trelleborg.

För mer information: www.orange-business.com, www.orange.com och www.francetelecom.com

 

För ytterligare information kontakta:
Jan Aronson, chef för Consulting & Solutions Integration Norden och Baltikum.

Telefon direkt +46 8 51 91 3124. Mobil:  +46 708 91 3124

Presskontakt Susan Rose Kommunikation, Tel 0735 81 35 40, susan@susanrose.se

 

 

 

Ämnen

  • Telekom

Kategorier

  • orange business services
  • france telecom
  • avaya
  • itil-baserad support
  • ip-telefoni
  • unified communication