Pressmeddelande -

TechTeam Global ingår flersiffrigt miljonavtal med Orange

Den globala IT-outsourcing leverantören TechTeam Global har undertecknat ett 5-årigt avtal med Orange Business Services om kommunikationstjänster och infrastruktur. Avtalet stödjer bl.a. TechTeam Globals expansion i Asien och Latinamerika.

Pressmeddelande den 10 maj 2010: TechTeam Global, som på global nivå erbjuder outsourcing-tjänster inom IT och affärsprocesser, har ingått ett avtal med Orange Business Services värt ett flersiffrigt miljonbelopp. Avtalet, som löper över fem år, omfattar en lösning för internationellt kontaktcenter, internationell telefoni, audio- och webbkonferenssystem, ett interaktivt röstresponssystem samt support i samband med kundrapportering och fakturering på global nivå. Orange ska dessutom leverera och administrera det underliggande IP-nätverket och infrastrukturen.

TechTeam är en global spelare inom outsourcing och levererar sina tjänster i 70 länder på 32 olika språk. Företagets tjänster omfattar bl.a. outsourcing av service desk, teknisk support, säkerhetsadministration och administration av infrastruktur. Avtalet med Orange Business Services är en förlängning av tio års samarbete och bekräftar att Orange har en central roll i TechTeams långsiktiga ICT-strategi, som har siktet inställt på unified communication och integration av cloud computing.

- Vi har samarbetat med Orange Business Services under tio år och de har varit en betrodd partner i en viktig tillväxtfas i vår verksamhet. För ögonblicket expanderar vi särskilt i Asien och i Latinamerika och Orange har både den globala närvaro och erfarenhet som vi anser avgörande för att kunna leverera den ICT-support vi är i behov av. De är en one-stop-shop och kan fakturera och leverera tjänster till oss på global nivå. Dessutom har Orange hjälpt oss med att uppnå omfattande kostnadsbesparingar de senaste åren, säger Stephane Olmanst, Global ICT Director i TechTeam Global.


Om Orange
Orange är det viktigaste varumärket i France Telecom-gruppen, en av världens ledande telekomoperatörer. Orange har 131,8 miljoner kunder på Internet, tv och mobila tjänster i de flesta länder där gruppen är verksam. France Telecom hade en omsättning på 50,95 miljarder euro och 193 miljoner kunder i 32 länder vid slutet av 2009. Av dessa var 132,6 miljoner mobilkunder och 13,5 miljoner var bredbandskunder (ADSL) i hela världen. Orange är den tredje största mobiloperatör och den näst största leverantören av bredbandstjänster i Europa och Orange Business Services är en av världens ledande telekommunikationsleverantörer till multinationella företag.

Gruppen har stark fokus på innovation, konvergens och effektiv kostnadskontroll, och har som mål att etablera Orange som en integrerad operatör och som föregångare för nya telekommunikationstjänster i Europa. Gruppen har fortsatt fokus på sin kärnverksamhet som nätverksoperatör och arbetar samtidigt målinriktat på att bredda sin position inom nya tillväxtområden. Gruppen har som mål att utveckla produkter och tjänster som är enkla och användarvänliga, samtidigt som man följer en hållbar och ansvarsfull affärsmodell.

Orange Business Services i Norden
Orange Business Services har 160 medarbetare i Norden på åtta kontor och kunderna innefattar bland annat Alfa Laval, det norska utrikesdepartementet, Hempel, Metsäliitto Group, Norske Skog, Ossur, Samskip, StatoilHydro och Trelleborg.

För mer information: www.orange-business.com, www.orange.com och www.francetelecom.com

För ytterligare information kontakta:
Jan Aronson, chef för Consulting & Solutions Integration Norden och Baltikum.
Telefon direkt +46 8 51 91 3124. Mobil: +46 708 91 3124
Presskontakt Susan Rose Kommunikation, Tel 0735 81 35 40, susan@susanrose.se

Ämnen

  • Telekom

Kategorier

  • france telecom
  • videokonferenser
  • orange business services
  • ip-telefoni