Gå direkt till innehåll
RAPPORT OM SVENSK CYBERSÄKERHET 2021
RAPPORT OM SVENSK CYBERSÄKERHET 2021

Pressmeddelande -

RAPPORT OM SVENSK CYBERSÄKERHET 2021

Den här rapporten är samanställd av Radar på uppdrag av Orange Cyberdefense och publicerad april 2021. Rapporten bygger primärt på data under 2020 och 2021 fram till publiceringsdatum.

Pandemins effekter drabbade våra IT-budgetar hårt under 2020 och beräknas närma sig samma nivåer under 2022. Tyvärr har även arbetet med cybersäkerhet, särskilt de proaktiva investeringarna också tvingats till neddragningar när verksamheten riskerat att förblöda. Samtidigt har illasinnade aktörer tagit tillfället i akt och vi har kunnat se högre aktivitet än normalt av skadlig kod och angrepp under den här perioden. Mot bakgrund av de digitala satsningar som görs och speciellt mot bakgrund av redan låg informationssäkerhetsmognad är det nu hög tid att genomföra åtgärder för att förbättra informationssäkerheten i svenska verksamheter.

Vi ser under 2021 en tillväxt på 8,5 procent av cybersäkerhetsmarknaden och den omsätter nu drygt 10 miljarder som förväntas växa till nästan 11 miljarder kronor när vi går in i år 2022


Cybersäkerhetsmognad i Sverige
Indexet delar in verksamheterna i fyra olika nivåer av mognad. Från säkerhetsomogna (nivå 1) till mogna (nivå 4). Utifrån det totala urvalet klassificerades i år 18% av organisationerna som Omogna i sin hantering av säkerhet, 37% tillhörande Basnivå, 29% som Kvalificerade, och 16% som Mogna.


Hot och åtgärder
Generellt sett visar Radars efterforskningar att den övergripande trenden är stigande nivåer av upplevd säkerhetsrisk hos organisationer år för år.


Attacker i Sverige
Vi har under det senaste året varit relativt förskonat från stora och medialt rapporterade attacker, men ett fåtal har läckt ut offentligt. I rapporten redovisas ett urval baserat på tillgängliga offentliga data menat som upplysning och exempel från den annars så ”hemliga” världen av säkerhetsincidenter.


Ni kan läsa rapporten i sin helhet här: https://orangecyberdefense.com...


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Gyllenberg
leif.gyllenberg@orangecyberdefense.com
070-292 86 89

Richard Werner
richard.werner@radareco.se
070-519 08 06

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Orange Cyberdefense (f.d. SecureLink)
Orange Cyberdefense är Orange groups enhet för cybersäkerhet. Vi sköter säkerhetshantering, hotdetektering och motåtgärder åt organisationer världen över.

Som Europas mest använda säkerhetsleverantör arbetar vi för att skydda friheten och bygga ett säkrare digitalt samhälle.

Vi är en säkerhetsleverantör som genom att efterforska och samla in uppgifter om hot erbjuder oöverträffad information om aktuella och kommande hot.

Med över 25 års erfarenhet av informationssäkerhet, över 250 forskare och analytiker, 16 SOC fördelade över hela världen och försäljnings- och servicesupport i 160 länder, kan vi ge globalt skydd med lokal expertis och stödja våra kunder under hela hotlivscykeln.

Om Orange
Orange är en av världens ledande telekommunikationsoperatörer med en försäljning på 42 miljarder euro 2019 och 147 000 anställda världen över den 31 december 2019, inklusive 87 000 anställda i Frankrike. Koncernen har en total kundbas på 266 miljoner kunder världen över den 31 december 2019, inklusive 207 miljoner mobilkunder och 21 miljoner kunder med fast bredband. Koncernen finns i 26 länder. Orange är också en ledande leverantör av globala IT- och telekommunikationstjänster till multinationella företag under varumärket Orange Business Services. I december 2019 presenterade koncernen sin nya strategiska plan "Engage 2025", som styrd av socialt och miljömässigt ansvar har som syfte att göra om driftsmodellen i grunden. Samtidigt som tillväxten påskyndas och data och AI centreras i innovationsmodellen kommer koncernen att förbli en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare som anpassar sig efter framväxande yrken.

Orange är noterad på Euronext Paris (symbolen ORA) och på New York Stock Exchange (symbolen ORAN).

För mer information på internet och i mobilen: www.orange.com, www.orange-business.com eller för att följa oss på Twitter: @orangegrouppr.

Orange och andra Orange-namn på produkter eller tjänster som ingår i det här materialet är varumärken som tillhör Orange eller Orange Brand Services Limited.

Kontakter

Maria Lundmark

Maria Lundmark

Presskontakt Digital Marketing Manager Orange Cyberdefense Sweden

Relaterat innehåll

Build a safer digital society

Om Orange Cyberdefense (f.d. SecureLink)
Orange Cyberdefense är Orange groups enhet för cybersäkerhet. Vi sköter säkerhetshantering, hotdetektering och motåtgärder åt organisationer världen över.

Som Europas mest använda säkerhetsleverantör arbetar vi för att skydda friheten och bygga ett säkrare digitalt samhälle.

Vi är en säkerhetsleverantör som genom att efterforska och samla in uppgifter om hot erbjuder oöverträffad information om aktuella och kommande hot.

Med över 25 års erfarenhet av informationssäkerhet, över 250 forskare och analytiker, 16 SOC fördelade över hela världen och försäljnings- och servicesupport i 160 länder, kan vi ge globalt skydd med lokal expertis och stödja våra kunder under hela hotlivscykeln.

Om Orange
Orange är en av världens ledande telekommunikationsoperatörer med en försäljning på 42 miljarder euro 2019 och 147 000 anställda världen över den 31 december 2019, inklusive 87 000 anställda i Frankrike. Koncernen har en total kundbas på 266 miljoner kunder världen över den 31 december 2019, inklusive 207 miljoner mobilkunder och 21 miljoner kunder med fast bredband. Koncernen finns i 26 länder. Orange är också en ledande leverantör av globala IT- och telekommunikationstjänster till multinationella företag under varumärket Orange Business Services. I december 2019 presenterade koncernen sin nya strategiska plan "Engage 2025", som styrd av socialt och miljömässigt ansvar har som syfte att göra om driftsmodellen i grunden. Samtidigt som tillväxten påskyndas och data och AI centreras i innovationsmodellen kommer koncernen att förbli en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare som anpassar sig efter framväxande yrken.

Orange är noterad på Euronext Paris (symbolen ORA) och på New York Stock Exchange (symbolen ORAN).
För mer information på internet och i mobilen: www.orange.com, www.orange-business.com eller för att följa oss på Twitter: @orangegrouppr.
Orange och andra Orange-namn på produkter eller tjänster som ingår i det här materialet är varumärken som tillhör Orange eller Orange Brand Services Limited.

Orange Cyberdefense Sweden AB
Stenbärsgatan 6
21231 Malmö
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum