Pressmeddelande -

Rapporten om projektet Osynliga gränser är klar

Under ett och ett halvt års tid träffades elever från Värner Rydénskolan i Malmö och Ängdala skolor i Höllviken varandra och lärde känna varandra. Syftet med projektet var att förebygga konflikter av främlingsfientlig natur och skapa förståelse och respekt för likheter och olikheter. Projektet har dokumenterats noga både med hjälp av en etnolog och skribent liksom av en filmare.

Nu är dokumentationen klar!

Dokumentationen beskriver de möten som projektet har gett upphov till. Den är rik på citat av elever som beskriver hur de upplevt träffar och aktiviteter och den synliggör den mängd resultat som projektet gett. Eleverna vittnar om minskade fördomar, nya vänner och nya insikter. Lärare beskriver sin syn på projektet och föräldrar får komma till tals. Dokumentationen är skriven för att vara lättillgänglig och enkel att ta sig igenom. Den är rikt illustrerad med bilder från projektet. Filmen om projektet är 16 minuter lång och finns även på youtube.

Projektet hoppas leva vidare

Nu vill projektgruppen att projektet ska leva vidare.

- Projektidén är väldigt enkel och vårt resultat så gott, så det vore synd att inte låta fler elever få chans att göra en liknande resa, säger Karin Andersson, en av initiativtagarna och projektledarna för Osynliga gränser.

- Vi kommer att uppvakta Malmö stad med rapporten och en kort skiss på vad vi vill göra, och vi kommer att försöka sprida vårt arbete så mycket vi bara kan, säger Britt-Marie Magnusson, som också är projektledare och initiativtagare.

I en fortsättning på Osynliga gränser tänker sig projektgruppen att fler klasser och skolor ska kunna få ta del av detta arbetssätt. Vid avslutningsfesten för projektet, som skedde i Turning Torso, fick deltagarna spåna fram idéer kring hur projektet kan gå vidare. Bland idéerna som kom fram där fanns önskemål om att involvera föräldrar i större utsträckning och att låta eleverna följa med varandra under en hel dag i skolan.

Även om idén med utbyten som de här, är enkel krävs det ändå relativt mycket arbete för att få till stånd en fungerande utbyte. Skolorna behöver lång framförhållning och lärarna måste involveras för att nå ett gott resultat. Därför planerar projektet nu att söka medel för att kunna fortsätta.

För mer information, kontakta Karin Anderson, karin@x-formation.se, 070-20 92 635

eller Britt-Marie Magnusson, britt.marie.magnusson@telia.com, 070-83 00 047

Ladda ner rapporten. 

Ämnen

 • Evenemang

Kategorier

 • film
 • dokumentation
 • ängdala
 • värner rydén
 • ungdomar
 • osynliga gränser
 • utbyte
 • skola
 • fördomar
 • integration
 • höllviken
 • rosengård

Textbyrån Bergkvist ORD & TEXT bygger på tanken att alla förtjänar tydliga texter. Vi tror också att alla tycker det är skönt med lättlästa och klara texter.

Därför vill vi hjälpa ditt företag eller din organisation att formulera det krångliga så att människor förstår snabbt och enkelt.

Oavsett om du arbetar i en offentlig eller privat organisation vinner både du och kunden/klienten på bra texter. Kunden känner tillfredsställelse av att förstå och du får nöjda kunder som kommer tillbaka. 

Kontakter

Sofie Bergkvist

Presskontakt Skribent, Ägare 0722410502