Pxa0q3wz4rw4hteyjabj

Ny trafiklösning för Storgatan

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 13:05 CEST

Tekniska nämnden beslutade 19 april om en ny trafikreglering av Storgatan. Detta för att förenkla för trafikanter och för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. När de nya reglerna börjar gälla är ännu inte bestämt.

Msw2br93secp1mnadafl

​Örebro kommuns avtal med NCC avseende asfaltsbeläggningar är hävt

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 13:00 CEST

Örebro kommun har upptäckt att NCC Industry AB inte följer det avtal bolaget har med Örebro kommun avseende beläggnings- och återställningsarbeten. Efter omfattande provtagningar kan vi se att utförandet har allvarliga brister och att asfalten som NCC använt är av betydligt sämre kvalitet än den som anges i vårt ramavtal.

Rel7rn9xwchn2oubbxvj

Parkeringsavgift införs på Söder 1 maj

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 08:02 CEST

Den 1 maj införs parkeringsavgift på kommunala parkeringar på Söder, och den 18 juni på Väster i Örebro. Det gör vi för att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö i vår växande stad.

Media no image

Sveriges kommuner samlas i Örebro för Tomträttens dag

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 08:00 CEST

Från Boden i norr till Malmö i söder. Representanter från 50 av Sveriges kommuner samlas när Örebro kommun bjuder in till Tomträttens dag den 18e april. Tillsammans med bland andra Villaägarnas riksförbud och flera framstående experter ska tomträtten diskuteras. Hur påverkas medborgarna? Och hur kommer det fungera i framtiden?


-Örebro kommun har precis som många andra stora utmaningar inom området tomträtter. Vi har visserligen tagit stora steg de senaste fyra åren, men vi nöjer oss inte med det. Vi är övertygade om att vårt arbete kan bli ännu bättre och vi vill förbättra kommunikationen med medborgare och externa parter som företag, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare, säger Fredrik Norrström från Mark- och Exploateringsavdelningen på Örebro kommun.

Tomträttens dag hålls på Elite Stora hotellet i Örebro den 18e april och media är varmt välkomna. Tomträttens historia är över hundra år gammal, besittningsrätten som har gjort det möjligt för människor att bygga eget hus genom att hyra tomten av kommunen istället för att köpa tomt. Men idag väljer allt fler att friköpa sina tomter. Priset är ofta en viss procentsats av marktaxeringsvärdet men det varierar ändå mycket mellan olika kommuner. Och filosofi och arbetssätt kring tomträtterna skiljer sig också mycket åt mellan olika kommuner.

- I Örebro vill vi undvika tjänstemannabedömning för att få ett mer rättvist system. Därför utgår vi från taxeringsvärden, säger Fredrik Norrström.

- Målet är att den här dagen ska ge deltagarna ny kunskap, kontakter och inspiration till nya arbetssätt gällande tomträtter.

Kontaktperson: Fredrik Norrström

Mark- och Exploateringsavdelningen Örebro Kommun

019 – 21 13 61

fredrik.norrstrom@orebro.se

Från Boden i norr till Malmö i söder. Representanter från 50 av Sveriges kommuner samlas när Örebro kommun bjuder in till Tomträttens dag den 18e april. Tillsammans med bland andra Villaägarnas riksförbud och flera framstående experter ska tomträtten diskuteras. Hur påverkas medborgarna? Och hur kommer det fungera i framtiden?

Läs vidare »
Xs1tzwvqf8x5dl2dwy1m

Måndag 16 april startar ombyggnationen av Östra Bangatan och Nobelgatan

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 09:59 CEST

Vi bygger om Östra Bangatan och korsningen med Nobelgatan för att möjliggöra ny bebyggelse längs Östra Bangatan. Måndag 16 april startar arbetet, som till en början endast sker nattetid för att minska störningarna.

Rzl8pvm4lw8tvwkxwjfd

Beslut i Kommunstyrelsen 10 april

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 08:04 CEST

På Kommunstyrelsens möte den 10 april behandlades frågor som till exempel årsredovisning för Örebro kommun 2017, årsredovisning för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen 2017, och revidering av översiktsplanen för Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Nda99vthxzqqxrfnfwmd

Förslag till nytt åtgärdsprogram mot buller

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 09:15 CEST

Örebro kommun jobbar vidare med åtgärder mot buller och ett förslag till nytt åtgärdsprogram antas under våren. Förslaget innebär en fortsatt hög nivå på bullerskyddsarbetet i kommunen.

Lsveqrcmyulqvhdpnkwu

Sex aktörer ska bygga i Norra Ormesta

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 13:23 CEST

Nu är de aktörer som erbjuds tilldelning Norra Ormesta klara. Intresset var stort och av 34 inkomna intresseanmälningarna är sex aktörer utvalda. Markanvisningsdokumentet för området ligger till grund för valet av dessa aktörer.

Zylv4cein0hn08yaucoq

Sommarvistelse för äldre på Hjälmargården i Läppe

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 08:00 CEST

I sommar arrangeras för andra året i rad sommarvistelser för äldre. Vistelsen arrangeras i år vid tre olika tillfällen på Hjälmargården i Läppe. Sista anmälningsdag är 30 april.

Avgmxls620xll4e55esv

Ökad delaktighet på vård- och omsorgsboendena

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 08:00 CEST

Nu ökar vi delaktigheten inom kommunens vård- och omsorgsboenden! Ett nytt sätt att arbeta med delaktighet införs som kompletterar befintligt arbete. Det ska öka möjligheten för personal och de boende att mötas och prata om det som de boende vill påverka, förändra eller undrar över.

Om Örebro kommun

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som sjunde största kommun har vi ca 140.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Här finns bra kommunikationer, nära till natur, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.