Gå direkt till innehåll
Handlingsplan för Örebro kommuns grundskolor – fler elever ska lyckas i skolan

Pressmeddelande -

Handlingsplan för Örebro kommuns grundskolor – fler elever ska lyckas i skolan

Förvaltningsledningen inom Förskola och skola har tagit fram en handlingsplan för hur alla elever i Örebro kommuns grundskolor ska utvecklas och nå målen för sin utbildning på lång sikt. Handlingsplanen beslutades av Grundskolenämnden den 19 maj och sträcker sig till år 2027.

Idag finns det en viss ojämlikhet i grundskolan vad gäller elevers förutsättningar att nå kunskapskraven. Därför behövs ett strukturerat och långsiktigt arbete för att skapa likvärdiga förutsättningar och möta de utmaningar som både elever och skolor har. Handlingsplanen för likvärdig skola 2022–2027 består av insatser och aktiveter inom flera olika områden och ska bidra till att fler elever ska lyckas i skolan

– Vi behöver göra allt vi kan för att alla barn i grundskolan ska kunna lyckas. Därför känns det väldigt bra att vi nu fattat beslut om den här handlingsplanen för likvärdighet, som vi i nämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram förra året. Det görs idag ett fantastiskt arbete på våra grundskolor men det finns en ojämlikhet mellan skolor och vi behöver göra mer. Vi behöver även ta ett omtag efter två år av pandemi. Handlingsplanen är viktig för att vi långsiktigt och strukturerat ska kunna prioritera och rikta de insatser som behövs för att barnen ska lyckas, säger Madelene Spinord Semenes (S), ordförande i Grundskolenämnden.

Det är förvaltningsledningen som leder arbetet tillsammans med skolornas rektorer och andra nyckelfunktioner. Samtliga lärarkategorier, elevhälsans professioner, studie- och yrkesvägledare omfattas av planens insatser.

– Vi har under lång tid arbetat med systematiskt kvalitetsarbete för att identifiera vilka behov elever och skolor har. Vårt mål är en ökad likvärdighet inom och mellan skolenheter, där den avgörande faktorn är att undervisningen utgår från elevers olika behov. Det pågår mycket bra arbete, exempelvis med trygghet och studiero, men i handlingsplanen specificeras de långsiktiga insatser vi behöver jobba med. Alla elever har olika förutsättningar för att lyckas med sin utbildning och skolan har ett uppdrag att kompensera för elevers olika förutsättningar. Nu tar vi allesammans i förvaltningen ett krafttag och jobbar efter handlingsplanen för att uppnå en likvärdig skola, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef Förskola och skola.

Kontaktpersoner

Katarina Arkehag, förvaltningschef Förskola och skola,
019-21 14 06, katarina.arkehag@orebro.se

Madelene Spinord Semenets (S), ordförande Grundskolenämnden,
070-25 44 100, madelene.spinord.semenets@orebro.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Anna-Lena Henriksson

Presskontakt Enhetschef Kommunikationsavdelningen 019-21 11 60

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.