Gå direkt till innehåll
Foto: Håll Sverige rent
Foto: Håll Sverige rent

Pressmeddelande -

Nära 12 000 personer deltar i Örebros skräpplockardagar

63 av Örebro kommuns förskolor och skolor kommer delta i Skräpplockardagarna som hålls 8–16 maj. Kommunen samarbetar även med Städa Sverige som via lokala sponsorer har engagerat ett 20-tal föreningar. Dessutom har ett antal privatpersoner anmält sig via Håll Sverige rent. Kontaktuppgifter till Glanshammars skola finns i pressmeddelandet för på plats-reportage.

– Örebro skräpplockardagar är en samordnad insats under en vecka för att visa på den samlade kraften i att hålla Örebro rent. Detta är en årlig kampanj som Håll Sverige rent ordnar där vi hakar på med lite lokala aktiviteter. Under pandemin har det handlat om att uppmuntra utvalda föreningar att skapa egna plockningar, säger Andreas Sävenstrand, miljöstrateg på Örebro kommun.

– Det är oerhört kul att se så många engagera sig i detta arbete, men samtidigt bekymmersamt att så mycket skräp slängs på fel ställen. Skräpet förstör inte bara upplevelsen av en plats, det är även direkt farligt för djur och natur i många fall. Därför vill jag uppmana alla som skräpar ner att förändra sitt agerande och såklart tacka alla er som hjälper till och städar upp. Vi vill såklart ha ett rent Örebro utan skräp där det inte ska vara, säger Jimmy Nordengren (C), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.

Skräpplockardagarna
Den 8–16 maj kommer 11 861 personer att delta i Örebros skräpplockardagar. De flesta deltagarna kommer från 63 förskolor och grundskolor i Örebro kommun. De kommer att städa sitt närområde. Men det finns också 133 deltagare från tre föreningar och ytterligare tolv deltagare som privatpersoner har anmält. De väljer själva var de vill plocka skräp.

På grund av coronapandemin ordnas inga stora gemensamma event utan var och en håller i sin mindre träff och lägger upp det på ett sätt så att alla kan hålla avstånd och följa de allmänna rekommendationer som finns för att minska smittspridningen av covid-19.

Mer information om Skräpplockardagarna finns på hsr.se/skrapplockardagarna

Städa Sverige
Örebro kommun samarbetar även med Städa Sverige som via lokala sponsorer har engagerat 19 idrottsföreningar samt en scoutkår. De kommer att städa i områdena kring de två ICA maxi-butikerna i Örebro, som tillsammans med Öbo sponsrar projektet. Städuppdraget innebär att ungdomarna under 3–4 timmar plockar skräp i grönområden, längs cykelvägar, i bostadsområden och stadsnära naturreservat. Vid en liknande insats som Städa Sverige gjorde i Örebro hösten 2020 samlades 3 ton skräp in.

Faktaruta:
Såhär många har anmält sig till Skräpplockardagarna i Örebro kommun

  • 30 förskolor (totalt 6 269 deltagare)
  • 29 grundskolor (totalt 5 318 deltagare)
  • 4 särskolor (totalt 129 deltagare)
  • 3 föreningar (totalt 133 deltagare)
  • 3 privatpersoner har anmält 12 deltagare

Kontaktperson för på plats-reportage:
Glanshammars skola, har skräpplockardag 12 maj
Katarina Tammi, administrativ samordnare
katarina.tammi@orebro.se
019-21 49 50

Kontaktpersoner för frågor om Skräpplockardagarna:
Andreas Sävenstrand, miljöstrateg, Örebro kommun
andreas.savenstrand@orebro.se
019-21 51 55

Jimmy Nordengren (C), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling jimmy.nordengren@orebro.se
070-634 47 06

Kontaktperson för frågor om Städa Sverige:
Katarina Ridderberg, projektledare, Städa Sverige
katarina.ridderberg@stadasverige.se
073-058 82 79

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Anna-Lena Henriksson

Presskontakt Enhetschef Kommunikationsavdelningen 019-21 11 60

Relaterat material