Seminarium den 10 maj: Hur kan vi samarbeta kring fetma i Örebro län?

Tid 10 Maj 2006 13:00 – 13:00

Plats Frälsningsarméns kyrksal, Kungsgatan 24, Örebro.

Den 10 maj hålls ett halvdagsseminarium i Örebro om fetma och övervikt. Landstinget vill stimulera till samarbete i länet kring detta växande problem. Såväl politiker som tjänstemän från landsting och kommuner deltar, och syftet är att komma igång med konkreta åtgärder i Örebro län. Övervikt och fetma är ett allt större problem. Idag lider en halv miljon personer i Sverige av fetma – och antalet har nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Särskilt oroande är att många barn väger för mycket och att antalet också där ökar. Fetma kostade sjukvården 3 miljarder kronor förra året. Programgrupp redovisar förslag Under seminariet redovisas förslag till förbättringar från den programgrupp i Örebro läns landsting som sedan i höstas arbetat med övervikt och fetma. Programgruppen har letts av Eva Arvidson. ”Hur går vi vidare?” Seminariet avslutas med en paneldiskussion under rubriken ”Hur går vi vidare, hur kan vi samverka?” Media hälsas välkomna att delta i seminariet! Tid: Onsdagen den 10 maj 13.00-16.30 Plats: Frälsningsarméns kyrksal, Kungsgatan 24, Örebro. För mer information kontakta: Örjan Garpenholt, projektledare för landstingets programgrupp om övervikt och fetma, tel 070 – 257 7380 Håkan Bergman, landstingsråd, tel: 019- 602 74 03, mobil 070-329 74 03.

Relaterat innehåll