Pressmeddelande -

Förväntan påverkar tillfrisknandet efter ryggoperation

Förväntningar kopplade till återgång i arbete spelar roll för hur diskbråckspatienter tillfrisknar efter operation. Det konstaterar Ann-Christine Johansson i en medicine doktorsavhandling vid Hälsoakademin vid Örebro universitet.

Operation av diskbråck är en av våra vanligaste ryggoperationer. Ofta blir patienterna smärtfria efter operation, men hos ca 20-30 procent av patienterna finns smärtan kvar.

Ann-Christine Johansson är sjukgymnast vid sjukhuset i Västerås. Hon har i många år arbetat med rehabilitering av diskbråckspatienter.

- Man vet att psykosociala faktorer inverkar på tillfrisknandet, säger hon. I min studie har jag försökt se vilken typ av psykosociala faktorer som spelar roll.

Hon visar att förväntningar på återgången till arbetet spelar stor roll. Genom att före operationen fråga patienter om hur de ser på möjligheterna att återgå till arbetet efter operation, kan man identifiera vilka patienter som behöver ökat rehabiliteringsstöd.

Mätte stress före och efter operation

Hon mätte den psykosociala stressen med hjälp av frågeformulär hos en grupp av diskbråckspatienter som skulle genomgå ryggoperation. Dessutom mättes patienternas stresshormon-nivåer före operation. Patienterna fick också svara på frågor om hur de såg på möjligheten att återvända till sitt arbete inom tre månader efter operation.

Jämförde rehabiliteringsprogram

Efter operationen lottades patienterna till två olika rehabiliteringsprogram. En grupp fick instruktioner av sjukgymnast och utförde sedan själva träningen hemma. En annan grupp fick regelbundet träffa sjukgymnast under åtta veckor.

Alla personer i studien var i arbetsför ålder 18-60 år, och led inte av några andra sjukdomar.

Hemträning ger god rehabilitering

När det gällde rehabilitering så visade det sig att om patienten fick lära sig ett aktivt förhållningssätt till smärta, så fungerade hemträning bra, under förutsättning att de kunde kontakta sjukgymnast om det blev problem på något sätt.

Låga förväntningar före operation om att kunna återgå till arbetet efter operation, var den faktor som bäst kunde förutsäga smärta, funktionsnedsättning livskvalitet och sjukskrivning ett år efteråt.

Ann-Christine Johansson lägger fram avhandlingen Psychosocial factors in patients with lumbar disc herniation: Enhancing outcome through prediction and physiotherapy after surgery

kl 13.15 den 21 november 2008 i aulan, ingång 21, Centrallasarettet, Västerås.

För mera information kontakta Ann-Christine Johansson, tel: 021 175887 eller 070 7794709

e-post annchristin.johansson@ltv.se

Foto på Ann-Christine Johansson kan hämtas på www.orebroll.se/forskning/bildbank

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Örebro