Pressmeddelande -

Målmedvetet arbete fortsätter för läkarutbildning i Örebro

Efter Högskoleverkets beslut idag om att avslå Örebro universitets ansökan om rätt att utfärda läkarexamen förklarar ledningen för Örebro universitet och Örebro läns landsting att arbetet på att anordna en läkarutbildning i Örebro målmedvetet fortsätter. Väl i fas med internationell utveckling Högskoleverket anser att Örebro universitet presenterar en avancerad vision för utbildning av framtidens läkare som ligger väl i fas med den internationella utvecklingen, men att det fortfarande saknas förutsättningar för att utbilda läkare vid Örebro universitet. -Vi tar till oss de synpunkter som Högskoleverket angivit, och vi ser det som att få en läkarutbildning är inget enskilt beslut utan en process, säger Janerik Gidlund, rektor för Örebro universitet. Läkarutbildning i Örebro gemensamt mål -Läkarutbildning i Örebro är ett gemensamt mål för Örebro universitet och Örebro läns landsting sedan flera år – ett arbete som målmedvetet fortsätter, framhåller landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (s). Fler läkare behövs - Örebro skulle bli den sjunde läkarutbildningen i landet – och den behövs: Dels är det en nytänkande utbildning, som har fokus på bassjukvården, samtidens ohälsa och klinisk forskning. Dels råder läkarbrist i landet - Sverige måste idag förlita sig på import av läkare från andra länder. Så gott som alla instanser som har med frågan att göra anser att fler läkare måste utbildas, framhåller Jens Schollin, prorektor vid Örebro universitet och forskningschef i Örebro läns landsting och också ansvarig för universitetets ansökan. -Örebro har goda förutsättningar att ta emot läkarstuderande. Det visar det samarbete som pågår med Linköpings universitet där medicine kandidater får delar av sin undervisning i Örebro, Vetenskapsområdet medicin allt starkare på Örebro universitet - Vetenskapsområdet medicin på Örebro universitet har växt sig allt starkare. På universitetet och på USÖ ökar antalet professorer, docenter och forskare inom medicin, säger Jens Schollin. - En tydlig koppling finns mellan forskare i Örebro läns landsting och den akademiska verksamheten vid Örebro universitet. Denna samlade kompetens ger tyngd och kraft i forskning, utbildning och utveckling. - Utöver den egna kompetensen får en läkarutbildning i Örebro stöd från de medicinska fakulteterna vid universiteten i Glasgow i Skottland, Bergen i Norge och i viss mån från Oslo. Lärare kan rekryteras från kringliggande universitet och högskolor, säger Jens Schollin. Ny ansökan - En läkarutbildning är en värdefull kraft i regionens utveckling – stöd finns från länets kommuner och näringsliv och även från angränsande län, framhåller Marie-Louise Forsberg-Fransson. - Tillsammans med Örebro universitet kommer vi nu att utveckla och förtydliga läkarutbildningen och på nytt ansöka om läkarutbildning i Örebro. För mer information: Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande, tel 070–515 7409 Mårten Blomquist, ordförande i landstingets forskningsnämnd, tel 070–593 73 98 Bo Anderson, landstingsdirektör, tel 019–602 74 40 Jens Schollin, forskningschef, tel 070–649 34 40.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Örebro