Pressmeddelande -

Marianne Skinnars-Bruno blir t f sjukhusdirektör i Lindesberg

Marianne Skinnars-Bruno, utvecklingschef vid landstingets ledningskansli i Örebro, har utsetts till t f sjukhusdirektör vid Lindesbergs lasarett fr om 1 januari 2004. Hon ersätter Marianne Troselius-Bryngelsson, som i december lämnade sitt arbete som sjukhusdirektör i Lindesberg. - Marianne Skinnars-Bruno går in som t f sjukhusdirektör i avvaktan på den utredning som landstingsfullmäktige beslutat om och där hela koncernens lednings- och styrsystem ska gås igenom, säger landstingsdirektör Bo Anderson. - Den här tillsättningen sker i samförstånd med ledningsgruppen vid Lindesbergs lasarett. Marianne Skinnars-Bruno har sedan tidigare goda kontakter med lasarettet i sitt arbete som utvecklingschef, framhåller Bo Anderson. - Jag känner Lindesbergs lasarett som ett oerhört fint sjukhus med engagerad personal, säger Marianne Skinnars-Bruno. - Mitt uppdrag omfattar några månader, tills beslut har fattats om hur organisationen ska se ut i framtiden. Jag ser fram emot att ingå i ett nytt sammanhang av människor och uppgifter under den här tiden. Marianne Skinnars-Bruno har haft befattning i landstinget på chefsnivå sedan 1982 och varit utvecklingsansvarig sedan 1993. För frågor, kontakta Landstingsdirektör Bo Anderson tel 019–602 74 40 Utvecklingschef Marianne Skinnars-Bruno tel 019-602 72 29 Bitr sjukhusdirektör Lisbeth Axelsson, Lindesbergs lasarett, tel 0581–851 17.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel