Pressmeddelande -

Ny bättre metod för analys av tjocktarmscancerTjocktarmscancer är den näst vanligaste cancerformen hos svenska män och kvinnor. Prognosen för sjukdomen utgår från en analys av växtsättet hos tumören.
Victoria Hahn Strömberg har utvecklat en metod för dataanalys av tjocktarmstumörer samt studerat tumörernas växtsätt. Hon lägger nu fram sina resultat i en avhandling för Hälsoakademin, Örebro universitet.

Tumörer har olika växtsätt
- Tumörer kan uppvisa olika växtsätt. Ett komplext växtsätt medför sämre prognos, säger Victoria Hahn Strömberg, biomedicinsk analytiker vid Kliniken för patologi vid Universitetssjukhuset Örebro.

Utvecklat mätmetod med dator
Hon har utvecklat en metod för att med hjälp av dator analysera bilder av tumörer. Bilderna ger information om växtsättet och därmed kan man få ett mått på graden av komplexitet.
- Tidigare har man endast kunnat göra en visuell bedömning av tumörens växtsätt. Med dator får man en mätmetod, och en möjlighet att objektivt kvantifiera tjocktarmscancer.
Hon visar i sin avhandling att komplexiteten hos tumörerna värderas säkrare med hjälp av datoranalys än med visuell bedömning.

Sökt orsak till komplexitet
Hon har också studerat olika proteiner som är viktiga för sammanhållningen av celler och kan antas vara viktiga för växtsättet och även undersökt om det finns mutationer i generna till dessa proteiner.
- Komplexiteten ökar i samband med att tumören ökar i storlek, men komplexiteten har inte något direkt samband med de studerade proteinerna. Således är det andra system i tumörcellen som ansvarar för tumörens växtsätt, konstaterar Victoria Hahn Strömberg.


Victoria Hahn Strömberg lägger fram avhandlingen "Cell adhesion proteins in different invasive patterns of colon carcinoma: a morphometric and molecular genetic study"
kl 09.00 den 28 november 2008 i Wilandersalen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro.

För mer information kontakta Victoria Hahn Strömberg, tel: 019-602 36 44 eller 073-824 43 33,
e-post victoria.hahn-stromberg@orebroll.se

Bild på Victoria Hahn Strömberg kan hämtas på www.orebroll.se/forskning/bildbank

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Regioner

  • Örebro