Pressmeddelande -

Obalans en risk för MS-patienter

Patienter med MS har ofta gång- och balansproblem och det är inte ovanligt att man faller. Ylva Nilsagård arbetar som sjukgymnast i MS-teamet vid Universitetssjukhuset Örebro. De många mötena med patienter med multipel skleros har väckt frågor, inte minst om man kan arbeta förebyggande, särskilt när det gäller risken att falla. Hon disputerar nu på en avhandling i ämnet vid Hälsoakademin, Örebro universitet.


En grupp med 76 patienter som hon studerade rapporterade 270 fall under en 12-veckorsperiod.

- En del tycker inte att det spelar så stor roll, men andra blir rädda och undviker situationer som innebär fallrisk, säger Ylva Nilsagård.

Hon har bland annat testat mätmetoder för att se i vilken mån man kan förutsäga fall.

Kyla hjälper

Kylvästar är en åtgärd som har visat sig ge effekt på flera MS-symtom. Många MS-patienter, ca 80 procent, är känsliga för temperaturstegringar, vilket gör att deras symtom förstärks. Med kylvästar kan kroppstemperaturen hållas nere, t ex varma sommardagar eller efter träning. Efter att ha använt en kall väst i 45 minuter så gick patienterna i hennes försöksgrupp snabbare, de hade bättre balans, tänkte klarare och kände sig mindre trötta.

Test ger god information

Sjukgymnastens uppgift är också att följa sjukdomsförloppet och utvärdera effekter av behandlingar, vilket bl a sker genom att mäta gång- och rörelseförmåga. Själva testet kan vara ansträngande för patienten, särskilt om det behöver upprepas många gånger.

- Jag har testat tre funktionstester och kommit fram till att de är väldigt tillförlitliga. Tidigare fick patienten göra varje moment 2-3 gånger, men egentligen räcker det med en enda gång per tillfälle och att välja ett av testen.

Hon presenterar också värden för hur stor skillnad till det bättre eller sämre som krävs för att man ska kunna säga att det har skett en faktisk förändring. Ett frågeformulär för självskattning av den egna gångförmågan är också översatt och utvärderat.

- Det kompletterar våra egna tester eftersom vi även får en uppfattning om den subjektiva upplevelsen.

Patienternas egna tips tas tillvara

Patienterna har själva fått beskriva när de vet att de riskerar att falla och vad de gör för att förhindra detta. Ylva Nilsagård hoppas kunna använda informationen för fortsatt preventivt arbete.

- Sjukvården kan ju i vissa lägen gå in med direkt individuella åtgärder - träning, mediciner, egenvård, anpassningar - som minskar risken. Många patienter är väldigt duktiga på att hitta strategier. Om man har MS kan speciellt situationer som kräver delad uppmärksamhet utgöra risk för att falla. Att meddela sin närmaste omgivning om detta kan vara viktigt.

Ylva Nilsagård lägger fram avhandlingen Walking ability, balance and accidental falls in persons with Multiple Sclerosis kl 09.00 den 21 november 2008 i Wilandersalen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro.

För mera information kontakta Ylva Nilsagård, tel: 019-602 14 80 eller 070 - 260 94 71
e-post ylva.nilsagård@orebroll.se

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Örebro