Pressmeddelande -

Ont kan med sött fördrivas

Vanligt sockervatten har mycket god smärtlindrande effekt vid alla typer av smärtsamma provtagningar på nyfödda. Det visar Maria Gradin, sjuksköterska vid Universitetssjukhuset Örebro, i en ny avhandling. På grund av rädsla för biverkningar har man traditionellt varit mycket restriktiv med att smärtbehandla nyfödda barn. Men Maria Gradin visar i sin avhandling att vanligt sockervatten har mycket god smärtlindrande effekt vid alla typer av smärtsamma provtagningar. Många sjuka nyfödda barn utsätts för en mängd stick i samband med provtagningar och behandling. Man vet att barn som utsätts för svår eller upprepad smärta under nyföddhetsperioden kan drabbas av komplikationer och utveckla ett förändrat smärtbeteende senare i livet. Det är därför viktigt att smärtbehandla vid alla rutinmässiga provtagningar. I Örebro har man länge varit internationellt framme vad gäller smärtbehandling av nyfödda och Maria Gradin stärker nu forskningen ytterligare genom sitt avhandlingsarbete. Forskningen visar att sockervatten är en helt ofarlig smärtlindringsmetod och ger den mest effektiva smärtlindringen i jämförelse med andra metoder såsom amning eller smärtlindrande salva. Studierna visar också att endorfiner, som tidigare föreslagits som verkningsmekanism, inte verkar ligga bakom effekten. Istället diskuteras andra mekanismer som till exempel att nyfödda barn fortfarande har ett outvecklat nervsystem. Eventuellt kan den söta smaken i sockervattnet ge en slags distraktion som avleder barnet från smärtupplevelsen. – De nyfödda barnen visade färre tecken på smärta och skrek betydligt mindre vid provtagningar då de fått sockervatten, säger Maria Gradin. Den humana aspekten är oerhört viktig, men det är framförallt risken för framtida biverkningar på grund av smärtupplevelser som man vill minimera med hjälp av smärtlindring. Då är sockerlösning en enkel, billig och effektiv metod. Disputationen äger rum 19 november kl. 13.00 i Wilandersalen på Universitetssjukhuset Örebro För mer information kontakta Maria Gradin på tel 019-602 66 64 eller mobil 070-686 57 00 Bild på Maria Gradin finns att hämta på Universitetssjukhusets webbplats på adressen: http://www.orebroll.se/forskning/bildbank

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Örebro