Pressmeddelande -

Regionpolitiska nämnden lär sig mer om EU

Den 8-10 november besöker Regionpolitiska nämnden Bryssel och regionens gemensamma kontor - Central Sweden. Temat för resan är Lissabonstrategin och EU:s framtida sammanhållningspolitik. – Som aktiv regional aktör är det viktigt att landstinget knyter kontakter och inhämtar kunskap från våra europaparlamentariker och andra som på olika sätt bevakar regionens intressen och arbetar för att påverka de beslut som tas till fördel för regionen, säger Mårten Blomquist, Regionpolitiska nämndens ordförande. Nämnden besöker bl a generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, generaldirektoratet för regionalpolitik samt Sveriges kommuner och landstings Brysselkontor. För frågor, kontakta Mårten Blomquist, (s) ordförande Regionpolitiska nämnden, Örebro läns landsting, tfn 070-593-73 98

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Örebro