Pressmeddelande -

Rökare - en hälsofara för omgivningen

Att vara utsatt för passiv rökning kan skada hälsan många sätt.

Matz Larsson, överläkare vid Lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro har arbetat med rökavvänjning under många år. Nu visar han även på faran med passiv rökning i en avhandling för Hälsoakademin, Örebro universitet.

Matz Larsson har observerat flera olika samband mellan tobaksrök och ohälsa:

  • Exponering för passiv rökning i barndomen kan ha samband med luftvägssymtom och allergier senare i livet.
  • Passiv rökning i vuxen ålder kan vara orsak till luftvägssymtom.
  • Severingspersonal har mindre besvär i andningsvägarna efter lagstiftningen mot tobaksrökning på restauranger 2005.
  • Rökning under graviditeten kan ge effekter på barnets handrörelser.

Rökande pappa ökar risken för allergier

En studie som gjordes i Örebro med 8 000 deltagande personer visade att de som varit utsatta för passiv rökning i barndomen oftare hade astma. De hade dessutom ökad risk för allergier om pappan varit rökare.

Friskare restaurangpersonal efter rökförbud

En enkät i Estland som omfattade 24 000 vuxna personer visade en klar koppling mellan exponering för tobaksrök och luftvägssymtom. Ju längre tid en person dagligen var utsatt för tobaksrök, ju besvärligare symtom.

Även serveringspersonal i Sverige hade mer luftvägsproblem innan rökförbudet på restauranger infördes år 2005.

- Vi har undersökt miljön i lokalerna och hälsan hos serveringspersonal och personal vid spel- och bingohallar före och efter förbudet. Nio kommuner deltog i undersökningen. Det har visat sig att halten nikotin i luften nu är upp till trettio gånger mindre. Personalens besvär i andningsvägar och slemhinnor har halverats.

Rökning under graviditet påverkar barnet

Barn, vars mödrar har rökt under graviditeten, har sämre koordinationsförmåga i vänsterhanden, visar det sista arbetet i avhandlingen där man studerat barn födda 1958 i Storbritannien.

- Många studier ger inte helt och hållet belägg för om det är rökning under graviditeten eller sociala omständigheter under uppväxten som har påverkat barnen. I den här studien testades 11-åringars fysiska kontrollförmåga och det visade sig finnas ett samband med sämre koordination i vänsterhanden och att modern varit rökare under graviditeten. Pojkar påverkades mer än flickor.

Matz Larsson lägger fram avhandlingen Secondary exposure to inhaled tobacco products
kl 14.00 den 21 november 2008 i Wilandersalen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro.

För mera information kontakta Matz Larsson, tel: 019-602 55 96, e-post matz.larsson@orebroll.se

Bild på Matz Larsson kan hämtas på www.orebroll.se/forskning/bildbank

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Örebro