Pressmeddelande -

Seminarium med Barnombudsmannen

Får barn med neuropsykiatriska funktionshinder rätt hjälp? 100 deltagare från kommun och landsting samlas tisdagen den 29 november på ett seminarium med barnombudsmannen om barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Seminariet äger rum på City Konferenscenter i Örebro och anordnas av landstingets beredning för funktionshinder och hjälpmedel. Bakgrunden till seminariet är det programarbete som pågår i länet om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Förslag till förbättringar - Programarbetet ska belysa situationen utifrån en helhetssyn på dessa barn och ungdomar och deras familjer, säger Martin Lind, ordförande i beredningen för funktionshinder och hjälpmedel. - Programarbetet utmynnar i förslag till förbättringar, och en viktig fråga är om samhällets resurser används på rätt sätt. Är vården tillgänglig och erbjuds adekvata insatser för att tillgodose barns och föräldrars behov? Barnombudsmannen om rätten att inte diskrimineras Martin Lind inleder seminariet kl 9.20 och kl 9.30 håller barnombudsman Lena Nyberg ett anförande under rubriken Rätten att inte diskrimineras. Under dagen presenteras programarbetet och de olika förslag till förbättringar som har framkommit. Tid: Tisdag 29 november med start kl 9.20 och avslut ca kl 13.00. Plats: City Konferenscenter (SCB), Klostergatan 23, Örebro.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Örebro