Pressmeddelande -

Två miljoner till forskning om bakteriers betydelse för uppkomst av hjärt- och kärlsjukdom

Torbjörn Bengtsson, professor i cellbiologi vid Hälsoakademin, Örebro universitet, forskar på betydelsen av infektioner för uppkomst av hjärt-kärlsjukdomar. Han har från Vetenskapsrådet tilldelats 1,2 miljoner kronor och från Hjärt- och Lungfonden 800 000 kronor. Pengarna fördelas på tre respektive två år.

- Åderförkalkning, som ligger bakom många hjärt-kärlsjukdomar, är en inflammatorisk process som orsakas av bakteriella inflammationer. Den börjar tidigt i livet och får sitt kliniska utfall i vuxen ålder. Man vet idag inte vad som startar och driver processen, säger Torbjörn Bengtsson.

Samband med tandlossning?

Han avser nu att studera två olika bakteriearter, för att se deras roll vid inflammation och förträngningar i hjärta och kärl. Bakterierna är dels en luftvägsbakterie, Clamydia pneumoniae och dels en tandbakterie, Porphyromonas gingiualis.

- Tandlossning drabbar många, och vi vill studera om det finns koppling mellan tandlossning och hjärt-kärlsjukdom. Man har hittat tandbakterier i förträngningar i hjärta och kärl, men vet inte hur de påverkar åderförkalkningsprocessen.

Hans forskargrupp har nyligen också visat att tandbakterier omvandlar kolesterol till en elakartad form som kan bidra till kärlförträngning.

Hur påverkar bakterierna?

Frågan är hur dessa två bakteriarter påverkar blodplättar och vita blodkroppar, och om och hur det medverkar till förträngningsprocessen. Experimentella cellförsök studier och kliniska studier ska bidra till att klargöra mekanismerna.

- Återkommande infektioner med en aktivering av blodceller och celler i kärlväggen kan vara en bidragande orsak till hjärt-kärlsjukdomar, säger han.

För mera upplysningar kontakta Torbjörn Bengtsson, tel 019-602 66 07, 073-092 30 42,

e-post: torbjorn.bengtsson@oru.se.

Foto på Torbjörn Bengtsson kan hämtas på www.orebroll.se/forskning/bildbank

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Regioner

  • Örebro