Pressmeddelande -

Tvillingstudier ger insikt om arvets och miljöns betydelse för tarmsjukdom

Jonas Halfvarson, läkare vid Universitetssjukhuset Örebro, visar i en ny avhandling att en kombination av ärftliga faktorer och miljöfaktorer kan förklara uppkomsten av inflammatoriska tarmsjukdomar. Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är vanliga kroniska tarmsjukdomar som ofta drabbar människor tidigt i livet. Orsaken till sjukdomarna är okänd, men Jonas Halfvarson, läkare vid Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro visar i en ny avhandling att en kombination av ärftliga faktorer och miljöfaktorer kan förklara sjukdomarnas uppkomst. Tvillingstudier ger unika möjligheter att studera inverkan av såväl ärftliga faktorer som miljöfaktorer för uppkomsten av sjukdom. Enäggstvillingar har identisk arvsmassa och i allmänhet gemensam uppväxtmiljö. Likaså har tvåäggstvillingar oftast gemensam uppväxtmiljö, men delar endast 50 procent av arvsmassan. Genom jämförelser mellan enäggs- och tvåäggstvillingar kan viktiga slutsatser dras beträffande arvets och miljöns betydelse för sjukdom. – I min forskning har jag studerat orsaken till insjuknandet i tarmsjukdomarna och funnit att arvet har större betydelse för uppkomsten av Crohns sjukdom än ulcerös kolit, säger Jonas Halfvarson. Resultaten visar också att arvet har betydelse för ålder vid insjuknandet, sjukdomens utbredning i mag-tarmkanalen och sjukdomens karaktär. Crohns sjukdom förefaller öka i samhället. Men människans arvsmassa förändras inte på några få decennier, utan ökningen av Crohns sjukdom beror troligtvis på någonting i vårt sätt att leva, något i miljön eller i våra kostvanor. – Trots att enäggstvillingar har identisk arvsmassa, så är det endast i hälften av tvillingparen som båda tvillingarna insjuknar, säger Jonas Halfvarson. Det betyder att identisk genuppsättning inte är tillräckligt för att bli sjuk, utan att andra miljöfaktorer är nödvändiga. I en av Jonas Halfvarsons studier undersöktes ett antal yttre faktorer som exempelvis kost, infektioner och rökning för betydelsen av sjukdomarna. Det visade sig att upprepade attacker av maginfluensa före 20-års ålder var förknippade med såväl ulcerös kolit som Crohns sjukdom, medan konsumtion av kaffe och ägg endast var kopplat till ulcerös kolit. Tidigare resultat om att rökning skyddar mot ulcerös kolit, men ökar risken för Crohns sjukdom bekräftades också. – Dessa resultat, liksom andra forskningsrön, pekar på betydelsen av bakteriefloran och dess samspel med tarmens immunförsvar vid sjukdomarna. En uppenbar rekommendation är att patienter med Crohns sjukdom ska sluta röka. Jonas Halfvarson lägger fram sin avhandling, "Inflammatory bowel disease in twins. Studies of genetics and environmental factors", fredag 30 september kl. 09.00 i Wilandersalen vid Universitetssjukhuset Örebro. För mer information kontakta Jonas Halfvarsson på tel 019-602 23 61 eller på mobil 070-752 84 99. Jonas Halfvarson kan också nås på sökere via universitetssjukhusets växel på tel 019-602 10 00. Bild på Jonas Halfvarson finns att hämta på universitetssjukhusets webbplats på adressen www.orebroll.se/forskning/bildbank

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Örebro