Pressmeddelande -

200 000 kronor för att utveckla e-handel för hemtjänsten

Örebro universitet har tillsammans med Handla24 och Örebro kommun fått 200 000 kronor från KK-stiftelsen för att anpassa e-handel av matvaror till hemtjänstens behov.
– Vår strävan är att komma ifrån att hemtjänstpersonal spenderar en till två timmar i veckan per brukare på att köpa mat – det är varken god ekonomi eller tjänstekvalitet, säger Karin Hedström, forskare i informatik vid Örebro universitet.

– En utveckling av e-handeln är bra både för handeln och för hemtjänsten. Användningen inom offentlig sektor är oerhört viktig för att handeln ska kunna expandera och samtidigt ger en tjänst, som är anpassad efter den offentliga sektorns behov, hemtjänsten en möjlighet att erbjuda bättre service, säger Karin Hedström.

Tidigare försök
Hemtjänsten har gjort olika försök sedan 90-talet att ersätta besök i matbutiker med att använda nätbeställningar och hemleverans för brukarnas räkning men det har varit svårt att hitta modeller där användningen av näthandelssystemen uppfyller krav och förväntningar hos användarna och samtidigt är lönsam för handlarna.

– Nu är en bra tid att arbeta vidare eftersom elektronisk dagligvaruhandel förväntas expandera igen. Enligt Svensk handel bygger förväntningarna på expansionen dels på konsumenters vilja att betala för hemleveranser men också på intresset från kommuner och landsting, säger Karin Hedström.

Olika behov för olika användare
Örebroforskarna ska tillsammans med Handla24 och Örebro kommun utveckla en affärsmodell med utgångspunkt i de intressen och värderingar som hemtjänstspersonal, brukare och butikspersonal har. Nästa steg är att utveckla det system för e-handel som redan finns för privatpersoner så att det blir anpassat till hemtjänsten.

– Behoven som till exempel en veckohandlande barnfamilj har skiljer sig ganska mycket från de behov hemtjänstpersonal och brukare har. Det gäller både funktion och gränssnitt på webbshopen men också leverans och samordning.

– Tidigare forskning har varit teknikfokuserad och inriktad på affärsverksamhetens lönsamhet och effektivitet. Vår utgångspunkt är hemtjänstens användning och hur man kan anpassa tekniken. Vi vill hitta en bra lösning som kan innebära ökat inflytande för brukarna över sina matinköp men också spara tid och därmed pengar inom hemtjänsten.

För mer information kontakta: Karin Hedström mobil: 0733-223812, e-post: karin.hedstrom@oru.se

Pressbild på Karin Hedström på Örebro universitets hemsida: http://www.oru.se/Nyheter/Press/Informationsmaterial-och-bildarkiv/Personal_F-L/Hedstrom-Karin/

 

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • hemtjänst
  • handla24
  • e-handel
  • matvaror
  • äldrevård
  • forskning
  • informatik

Kontakter

Maria Elisson

Presskontakt Forskningskommunikatör +4670 189 09 53

Linda Harradine

Presskontakt Forskningskommunikatör 019-301470